Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Artykuły |

Co daje psychoterapia? Kiedy można spodziewać się pierwszych efektów?

blank

Co daje psychoterapia? W czym może nam pomóc?

Każdy człowiek jest inny i przychodzi na terapię ze swoimi indywidualnymi problemami, trudnościami i swoją historią. Obszar, w którym psychoterapia będzie pomocna zależy przede wszystkim od powodu, z jakim dana osoba zgłasza się do specjalisty i nad czym chce pracować. Najogólniej jednak można powiedzieć, iż na samym początku psychoterapia pomaga w złagodzeniu doświadczanego cierpienia, co zwykle odczuwalne jest już po kilku sesjach.
Terapia zdecydowanie pomaga w zmniejszeniu nieprzyjemnych objawów przeżywanych na co dzień, choćby takich jak, zdenerwowanie w sytuacjach społecznych, brak motywacji, przygnębienie, problemy ze snem i wiele innych. Psychoterapeuta pomaga poszerzyć pole świadomości osoby, z którą pracuje, jej reakcje w pewnych sytuacjach, przeżywane emocje i sposób, w jaki zwrotnie oddziałują one na psychikę pacjenta oraz jego bliskich. Psychoterapia daje także możliwość rozwinięcia i przećwiczenia w bezpiecznych warunkach nowych sposobów radzenia sobie z problemami, daje przestrzeń do dzielenia się napotkanymi w tym procesie problemami, jak również mniejszymi i większymi sukcesami. Czasem oznacza to też powrót do trudnych przeżyć i niekomfortowych emocji i zobaczenie ich w innym świetle. Terapia w dużej mierze prowadzi, poprzez przyglądanie się naszym emocjom, myślom i działaniom z różnych perspektyw, ku głębszemu i lepszemu zrozumieniu siebie.
Niezwykle istotna jest gotowość pacjenta do odbycia terapii. O ile terapeuta będzie służył swoją specjalistyczną wiedzą, technikami i pomocą, to mimo wszystko w dużej mierze od pacjenta zależy efektywność terapii oraz to w jakiem stopniu wprowadzi trwałe zmiany do swojego życia.

Jakie są powody zgłoszenia się do psychologa?

Jedna osoba może szukać pomocy u specjalisty z wielu różnych powodów na raz.
Najczęściej występującymi powodami zgłoszenia się do psychologa są:

  • trudności w poradzeniu sobie ze stanami emocjonalnymi (przygnębieniem, smutkiem, złością, poczuciem winy lub wstydu, ciągłym napięciem, lękiem), które dezintegrują działanie i codzienne funkcjonowanie,
  • powtarzające się problemy w relacjach (konflikty, napady złości, izolowanie się, poczucie osamotnienia, poczucie odrzucenia, lęk przeżywany w relacjach z innymi),
  • nasilenie się różnych, niespecyficznych objawów, m.in. takich jak: brak nadziei, poczucie bezsilności, autoagresja, chwiejność nastroju, lęk, nadmierne zamartwianie się, bezsenność, różne dolegliwości somatyczne
  • nadużywanie substancji psychoaktywnych, np. alkoholu, narkotyków, dopalaczy itp.,
  • występowanie różnych zachowań o charakterze kompulsywnym i nałogowym: przymusowe kupowanie, nadmierne korzystanie z elektroniki, Internetu, hazard, seksoholizm, które w negatywny sposób wpływają na relacje z bliskimi oraz pracę
  • chęć lepszego zrozumienia siebie, rozwoju, pracy nad sobą i tworzenia nowych schematów działania, radzenia sobie z problemami.

Kiedy można spodziewać się pierwszych efektów psychoterapii?

Pierwszych efektów psychoterapii można spodziewać się już po kilku sesjach. Pacjenci zgłaszający się do kliniki informują, iż zaczynają odczuwać znaczącą ulgę wynikającą chociażby z faktu podzielenia się z kimś swoimi problemami czy z możliwości przedyskutowania ich z kimś doświadczonym, a także ze względu na pierwsze interwencje psychoterapeutyczne zastosowane przez psychologa. Ostateczne efekty i czas oczekiwania na nie zależą głównie od problemu, z jakim pacjent zgłasza się do specjalisty. Zależy czy zgłaszane trudności dotykają pewnych nawyków na poziomie zachowania, czy też wiążą się z organizacją charakteru lub czy może wynikają z odległych, bardzo trudnych doświadczeń. W każdym z tych przypadków praca z psychologiem będzie wyglądać inaczej i może zająć odmienną ilość czasu.

Psychoterapia, czy pomaga? Czy jest skuteczna?

Czy psychoterapia pomaga? Co do skuteczności psychoterapii aktualnie nie ma już żadnych wątpliwości. Szereg badań naukowych potwierdza skuteczność psychoterapii w leczeniu i łagodzeniu objawów zaburzeń psychicznych lub psychosomatycznych, potwierdzając jednocześnie skuteczność różnych paradygmatów psychologicznych, w których można prowadzić terapię (np. psychoterapia psychodynamiczna, psychoanalityczna, behawioralna, systemowa), a także terapii uzależnień. Obecnie badania naukowców skupiają się wokół konkretnych interwencji i technik terapeutycznych, które mogą przynieść najwięcej korzyści dla pacjentów, aby wyłonić z nich jak najefektywniejszy zestaw działań. Ostateczny efekt psychoterapii składa się z pracy psychologa, ale również, albo i przede wszystkim – z pracy klienta – jego wkładu, zaangażowania, chęci współpracy i motywacji. Przy prawidłowej relacji terapeutycznej oraz zaangażowaniu klienta psychoterapia pomaga w zauważalnym podniesieniu jakości życia.

Kiedy należy zakończyć terapię?

Bardzo ważne jest, aby na samym początku ustalić z terapeutą konkretne cele do osiągnięcia w trakcie terapii, a także wskaźniki, które poinformują kiedy ta zmiana zacznie się dziać. Zadaniem psychologa jest ustalenie realnych celów, monitorowanie przebiegu całego procesu terapii oraz podsumowywanie dokonanych już postępów. Terapia jest bardzo dynamicznym procesem, co znaczy że jej cele mogą zmieniać się również w trakcie, kiedy w jej toku odkryje się coś nowego, nad czym chciałoby się pracować.
Najważniejsze jednak jest, aby pod koniec procesu psychoterapii móc przenieść nowo zdobyte umiejętności i szerszą perspektywę na codzienne funkcjonowanie oraz z poczuciem gotowości i pewności zacząć je stosować.