Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00

Specjaliści

Psycholodzy i Psychoterapeuci

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychodietetyk mgr Martyna Miziniak-Kużaj

mgr Martyna Miziniak-Kużaj

Psycholog, Psychoterapeuta systemowy, Doradca seksuologiczny i Trener kompetencji społecznych
(dorośli), Terapia małżeńska i par

Psycholog, psychoterapeuta systemowy (w trakcie certyfikacji) z 12-letnim doświadczeniem, doradca seksuologiczny i trener kompetencji społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Seksuologicznego Studium Podyplomowego również na UAM. Ukończyła Systemową Szkołę Terapeutyczną w ramach Kursu Podstawowego oraz Zaawansowanego (4 lata szkoleń) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Kilkunastoletnia praca w gabinetach prywatnych pozwoliła jej na zdobycie wszechstronnego doświadczenia w pracy zarówno z osobami indywidualnymi, parami oraz rodzinami. Specjalizuje się w pracy dotyczącej relacji z innymi ludźmi, komunikacji, trudnościach w realizacji ról (rodzicielstwo, praca, związek) oraz niskiej satysfakcji życiowej, braku pewności siebie czy lęku przed oceną. Pomaga osobom zmagającym się ze stanami depresyjnymi i lękowymi. Specjalizuje się również w pracy z pacjentkami doświadczającymi depresji okołoporodowej. Konsultuje osoby indywidualne, pary oraz rodziców w kontekście niepokojów dotyczących sfery seksualnej. Do każdego pacjenta podchodzi w sposób indywidualny, towarzysząc Państwa staraniom w dokonywaniu i wprowadzaniu zmian w życie.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Wiktoria Szynkiewicz

mgr Wiktoria Szynkiewicz

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli)

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną na UAM w Poznaniu oraz Pedagogikę specjalną na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Pracuje w nurcie psychoanalitycznym, ukończyła 4–letnie szkolenie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Aktualnie pogłębia swoje doświadczenie szkoląc się na Analityka Więzi Prenatalnej. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobyła w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, w zakresie terapii indywidualnej oraz prowadząc grupę wsparcia dla pacjentów psychiatrycznych. Udzielała interwencji kryzysowej dla osób zmagających się z załamaniem emocjonalnym. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi z autyzmem i rodzicami. Pomaga osobom, które zmagają się z cierpieniem psychicznym spowodowanym lękiem, nadmiernym smutkiem i pustką, intensywną złością. Pomaga poradzić sobie z traumą, żałobą oraz poczuciem braku sensu życia. W swojej pracy skupia się na połączeniu psychiki oraz ciała, dzięki czemu możliwe jest głębsze zrozumienie siebie.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Hanna Kuczyńska

mgr Hanna Kuczyńska

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
(dorośli)

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w specjalności Psychologia Stosowana. Obecnie w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT EDU w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (PTPPB). Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w obszarze rekrutacji. Obecnie odbywa staż w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu. Specjalizuje się przede wszystkim w pracy z osobami dorosłymi. W relacji terapeutycznej ważne jest dla niej poczucie zaufania i otwartości. Korzysta ze sprawdzonych metod i technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Daria Waligórska

mgr Daria Waligórska

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
(dorośli i młodzież od 16 r.ż.)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów realizowała specjalności psychoterapii zaburzeń psychicznych oraz seksuologii klinicznej. Aktualnie w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) w Centrum CBT w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego. W swojej dotychczasowej praktyce miała również okazje wspierać dzieci i młodzież. Pracuje z pacjentami, którzy doświadczają trudności w zakresie regulacji emocjonalnej. Pomaga osobom, które mierzą się z niskim poczuciem własnej wartości, będącym w kryzysie emocjonalnym lub relacyjnym. Wspiera pacjentów w budowaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. W swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim sprawdzone naukowo techniki nurtu poznawczo-behawioralnego. Ważna jest dla niej autentyczność, zaufanie oraz atmosfera otwartości i zrozumienia, która pozwala pacjentom bez obaw dzielić się tym co dla nich najtrudniejsze.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Alina Szymańska

mgr Alina Szymańska

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
(dorośli)

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Aktualnie w trakcie II stopniowych 4-letnich studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) na SWPS. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia (PTTPB). Wzbogaca swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach m.in. z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i Terapii Zorientowanej na Traumę (TF CBT). Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobywała w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie oraz prywatnej praktyce. Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi depresji, stanów lękowych, mającymi trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji oraz zmagającymi się z lękiem przed oceną lub lękiem o zdrowie. Pomaga pacjentom z zaburzeniami osobowości, zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, doświadczającym problemów ze snem (bezsenność, nadmierna senność), autoagresją, trudnościami emocjonalnymi. Wspiera pacjentów, którzy przeżyli różnego rodzaju traumy lub znaleźli się w sytuacji kryzysu. W pracy z pacjentami dużą wagę przykłada do budowania relacji z pacjentem oraz podążaniem za nim w osiąganiu wspólnie ustalanych celów.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Monika Wyszomierska

mgr Monika Wyszomierska

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
(dorośli)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Tytuł magistra psychologii o specjalności psychologia kliniczna uzyskała na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Aktualnie w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) w Centrum CBT w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Doświadczenie zdobywała podczas praktyk, wolontariatów oraz prowadzenia zajęć z dorosłymi jak i młodzieżą. Ukończyła kurs seksuologiczny, analizy transakcyjnej, a także szkolenie z pierwszej pomocy psychologicznej dla osób z doświadczeniem uchodźczym. Pracuje z pacjentami, którzy doświadczają trudności w relacjach osobistych lub zawodowych, zmagają się z objawami lękowymi m.in. lęk przed oceną, lęki o zdrowie. Pomaga osobom doświadczających objawów depresyjnych czy zmagających się z poczuciem niskiej wartości. Wspiera osoby, które znalazły się w różnorodnych kryzysach życiowych, zmagają się z problemami ze snem lub trudnościami w radzeniu sobie ze stresem oraz przykrymi emocjami. W pracy z pacjentami wykorzystuje przede wszystkim sprawdzone techniki z nurtu poznawczo-behawioralnym. Wyróżnia się współczującą postawą, zrozumieniem oraz autentycznością i profesjonalnym podejściem. Do pacjentów podchodzi indywidualnie z uważnością na różne obszary i aspekty ich życia.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Aleksandra Jędrzejak

mgr Aleksandra Jędrzejak

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
(dorośli i młodzież)

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Studiów Podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne również na UAM. Obecnie jest w trakcie 4-letniego Szkolenia Psychoterapii Poznawczo–Behawioralnej (CBT). Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w szkole, a także podczas licznych staży m.in. w: Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz prowadzi konsultacje wychowawcze dla rodziców. W swojej pracy pomaga osobom, które doświadczają stanów depresyjnych, zaburzeń lękowych (lęki o własne zdrowie i życie), ataków paniki, cierpiącym z powodu trudności w relacjach interpersonalnych czy lęku przed oceną. Pomaga pacjentom cierpiącym z powodu obniżonej samooceny czy powodów ze snem (m.in. bezsenność). Wspiera osoby, które nadmiernie doświadczają uczucia napięcia, złości i lęku, a także osoby w sytuacji różnych kryzysów życiowych. W pracy terapeutycznej dąży do empatycznego podążania za indywidualnymi potrzebami Pacjenta. Korzysta ze sprawdzonych metod Psychoterapii Poznawczo–Behawioralnej, które pozwalają Jej wspólnie z Pacjentem na opracowanie konkretnych zmian bądź modyfikacji sposobu myślenia oraz zachowania. Bardzo dużą wagę przykłada do stworzenia bezpiecznej relacji terapeutycznej, gdyż uważa, że tylko wtedy człowiek jest w pełni gotowy do zmian.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Katarzyna Frąckowiak

mgr Katarzyna Frąckowiak

Psycholog, Psychoonkolog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
(dorośli)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast studium podyplomowe psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) kontynuuje również na Uniwersytecie SWPS, w Poznaniu. Ukończyła także Kurs Redukcji Stresu Oparty na Uważności oraz Szkolenie w zalecanych przez międzynarodowe standardy leczenia zaburzeń potraumatycznych metodach zorientowanej na traumę Terapii CBT. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Onkodietetyki oraz w Akademii Walki z Rakiem. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi. Pomaga osobom cierpiącym z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zmagającym się z obniżoną samooceną, a także osobom doświadczającym trudności w budowaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. Pracuje z osobami doświadczającymi ataków paniki, lęków o zdrowie i życie, lęku przed oceną, trudności w radzeniu sobie ze stresem. Wspiera osoby zmagające się z nieprzyjemnymi emocjami (złość, agresja), natarczywymi myślami, perfekcjonizmem, trudnościami komunikacyjnymi oraz problemami ze snem. Pomaga osobom w różnorodnych kryzysach życiowych, np. w wyniku diagnozy problemów zdrowotnych u siebie lub bliskich, przechodzenia przez proces żałoby, czy kryzysach związanych z nowym etapem życia lub rozstaniem. Wspiera również osoby cierpiące z uwagi na doświadczone traumy. Dużą wagę przykłada do nawiązania relacji terapeutycznej opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Anna Kozaczek

mgr Anna Kozaczek

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli), Terapia małżeńska i par

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Prywatną praktykę prowadzi od 2013 r. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w HCP, Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego. Prowadziła terapie pacjentek z depresją poporodową. Absolwentka Psychologii Klinicznej na UAM w Poznaniu. Ukończyła IV-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, I Stopień Szkoły Pomocy Psychologicznej dla Par w Warszawie oraz Szkolenie z Analizy Transakcyjnej. Specjalizuje się w leczeniu depresji, manii, silnego lęku, trudności w relacjach interpersonalnych, cierpienia z powodu niskiej samooceny czy utraty sensu życia. Udziela wsparcia psychologicznego kobietom dotkniętym depresją poporodową. Do każdego Pacjenta podchodzi w sposób indywidualny, z należytą troską i empatią. Pracuje zarówno z osobami dorosłymi indywidualnie, jak i z parami.

mgr Adam Piętka - Terapia uzależnień

mgr Adam Piętka

Psycholog, Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia
Terapia uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Absolwent Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej na SWPS w Poznaniu. Bardzo bogate doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zdobywał pracując w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Śródka-Rataje w Poznaniu. Mam również doświadczenie jako współprowadzący grup terapeutycznych w tym ośrodku. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Centrum Medycznym HCP na Oddziale Chorób Afektywnych oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Wspiera osoby w wychodzeniu z uzależnienia min. od alkoholu, narkotyków czy hazardu wzmacniając ich zasoby oraz adekwatny obraz siebie i radzenie sobie z poczuciem winy i wstydu. Pomaga także osobom współuzależnionym oraz DDA (dorosłe dzieci alkoholików).

Psycholog, Psychoterapeuta Poznawczo-behawioralny mgr Marta Molenda

mgr Marta Molenda

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
(dorośli)

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła roczne Podyplomowe Szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Obecnie w trakcie Podyplomowego 4-Letniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej w CTPB w Warszawie, dostosowanego do standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Ukończyła szkolenie w ramach Regionalnego Programu Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami depresyjnymi organizowane przez Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego. Odbyła Cykl Warsztatów Psychologicznych z Analizy Transakcyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Oddział Psychiatryczny Dorosłych. Prowadzi terapię osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. W swojej pracy pomaga osobom doświadczającym objawów depresji, lęków (lęku przed oceną, lęku społecznego, ataków paniki itp.). Wspiera osoby z niską samooceną, a także zmagające się z problemami w relacjach osobistych lub zawodowych. Oferuje pomoc osobom, które znalazły się w różnych kryzysów życiowych. Pracuje nad konkretnymi sytuacjami z życia Pacjenta. Dba o to, aby relacja z Pacjentem bazowała na poczuciu bezpieczeństwa i zrozumieniu.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Anna Maria Piechnik

mgr Anna Maria Piechnik

Psycholog, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia
(dorośli)

Psycholożka, psychoterapeutka systemowa w trakcie szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywała pracując z młodzieżą, dziećmi oraz rodzinami w placówkach socjoterapeutycznych oraz zespole szkół ponadpodstawowych, a także odbywając staż w Oddziale Dziennym dla osób dorosłych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego. Pomaga osobom zmagającym się z depresją, bezsennością, stanami lękowymi (lęki o własne zdrowie i życie, lęk przed oceną), osobom przeżywającym trudności w relacjach, doświadczającym braku satysfakcji lub cierpienia utrudniającego funkcjonowanie w ważnych obszarach swojego życia. Wspiera osoby przeżywające kryzysy w różnych obszarach życia. Udziela wsparcia rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych. Dużą wagę przywiązuje do sposobu rozumienia rzeczywistości przez pacjenta i w atmosferze poszanowania dla jego osobistych historii towarzyszy w poszukiwaniu rozwiązań i nadawaniu nowych znaczeń.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Barbara Lubikowska

mgr Barbara Lubikowska

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli, młodzież i dzieci), Terapia małżeńska i par, Terapia uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty, które zdobywała pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i własnym prywatnym gabinecie, pracując z dziećmi i ich rodzicami, młodzieżą i dorosłymi oraz parami i małżeństwami. Własną prywatną praktykę prowadzi od 1996 roku. Ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej oraz 4-letnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie. Oceniana przez pacjentów jako bardzo dobry psycholog. Specjalizuje się w leczeniu: stanów lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, sytuacji kryzysu, objawów psychosomatycznych, uzależnień od środków psychoaktywnych, zaburzeń odżywiania czy problemów ze snem. Stara się skutecznie, szybko i trwale pomóc każdej osobie, która się do niej zgłosi po pomoc.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Aleksandra Lubikowska

dr n. o zdr. Aleksandra Lubikowska-Kałek

Psycholog, Terapeuta, Psychoterapeuta
(dorośli)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Bogate doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywała pracując wiele lat w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, na Oddziale Psychiatrycznym oraz w Klinice LMC - Psychoterapia Poznań. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na UAM w Poznaniu. Ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychoterapii oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. Specjalizuje się w pracy z osobami zmagającymi się z następującymi chorobami lub zaburzeniami psychicznymi: depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami somatycznymi lub emocjonalnymi. Pomaga osobom doświadczającym stanów ostrego załamania psychicznego, trudności w pracy zawodowej lub relacjach interpersonalnych, cierpiącym z powodu niskiej samooceny lub braku satysfakcji z życia.

Psychiatrzy współpracujący

Psychiatra lek. Kinga Kończak

lek. Kinga Kończak

Lekarz rezydent psychiatrii

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii. Absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Praktykuje psychiatrię szpitalną i ambulatoryjną. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Pracuje w Oddziale Chorób Afektywnych Kobiecym w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP im. św. Jana Pawła II w Poznaniu, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego tego szpitala oraz w PZP Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.
Lek. Kinga Kończak zajmuje się pełnym spektrum zaburzeń i chorób psychicznych, szczególnie zaburzeniami lękowymi, depresją, leczeniem bezsenności, zaburzeniami osobowości, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, zaburzeniami odżywiania. Jest entuzjastką całościowego rozpatrywania problemów osoby chorej w celu poprawy jakości i komfortu jej życia. Swoją wiedzę systematycznie poszerza biorąc udział w kursach, stażach i konferencjach psychiatrycznych.

Przyjmuje wyłącznie osoby dorosłe.

Psychiatra lek. Mikołaj Parchimowicz

lek. Mikołaj Parchimowicz

Lekarz rezydent psychiatrii

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na stałe pracuję w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.
Doświadczenie kliniczne zdobywał w: Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Męskim II w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP w Poznaniu, w Poradni Zdrowia Psychicznego tego szpitala, Szpitalu Powiatowym w Trzciance, Oddziale Detoksykacyjnym z Pododdziałem Psychiatrii i Psychiatrii Sądowej, Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Psychiatrycznej Izbie Przyjęć.
Lek. Mikołaj Parchimowicz zajmuje się leczeniem pełnego spektrum zaburzeń i chorób psychicznych, a w szczególności pomaga osobom cierpiącym z powodu depresji, zaburzeń lękowych (w tym min. lęku o swoje zdrowie i życie, napadów paniki), zaburzeń osobowości, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, bezsenności, uzależnień, zaburzeń psychotycznych (np. schizofrenii), zaburzeń odżywiania. Pomaga również wszystkim tym, którzy z powodu trudnej sytuacji życiowej przestali sobie radzić z codziennością.
Swoją wiedzę w zakresie psychiatrii stale poszerza poprzez uczestnictwo w stażach, kursach oraz konferencjach naukowych.

Przyjmuje wyłącznie osoby dorosłe.

Współpracujący psychiatrzy posiadają uprawnienia do wystawiania:

  • recept na leki (w tym refundowanych),
  • zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4),
  • zaświadczeń lekarskich

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.