Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 8:00 do 22:00

Specjaliści

Psychiatrzy współpracujący

Psychiatra lek. Kinga Kończak

lek. Kinga Kończak

Lekarz rezydent psychiatrii

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii. Absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Praktykuje psychiatrię szpitalną i ambulatoryjną. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Pracuje w Oddziale Chorób Afektywnych Kobiecym w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP im. św. Jana Pawła II w Poznaniu, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego tego szpitala oraz w PZP Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.
Lek. Kinga Kończak zajmuje się pełnym spektrum zaburzeń i chorób psychicznych, szczególnie zaburzeniami lękowymi, depresją, leczeniem bezsenności, zaburzeniami osobowości, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Jest entuzjastką całościowego rozpatrywania problemów osoby chorej w celu poprawy jakości i komfortu jej życia. Swoją wiedzę systematycznie poszerza biorąc udział w kursach, stażach i konferencjach psychiatrycznych.

Psycholodzy i Psychoterapeuci

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychodietetyk mgr Klaudia Rygiel

mgr Klaudia Rygiel

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychodietetyk
(dorośli), Terapia małżeńska i par

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty, które zdobywała pracując w poradniach zdrowia psychicznego i własnym prywatnym gabinecie, pracując z dorosłymi oraz parami i małżeństwami. Własną prywatną praktykę prowadzi od 2003 roku. Odbyła 4–letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, ukończyła z wyróżnieniem psychologię kliniczną na SWPS. Adeptka Seksuologii Klinicznej UAM. Oceniana przez pacjentów jako bardzo dobry psycholog.
Prowadzi konsultacje i psychoterapię dorosłych oraz psychoterapię par. Zajmuje się psychoterapią osób cierpiących z powodu zaburzeń emocjonalnych (lękowych, afektywnych), zaburzeń osobowości oraz pragnących budować bardziej satysfakcjonujące relacje miłosne, towarzyskie i zawodowe. Bazuje na relacji terapeutycznej, opierając się na teoriach psychoanalitycznych, zakładających istnienie nieświadomości, która wpływa na życie każdego z nas. Ofertę pomocy kieruje do osób doświadczających trudności w życiu emocjonalnym, interpersonalnym, seksualnym i/lub zawodowym.

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychodietetyk mgr Martyna Miziniak-Kużaj

mgr Martyna Miziniak-Kużaj

Psycholog, Psychoterapeuta systemowy, Doradca seksuologiczny i Trener kompetencji społecznych
(dorośli), Terapia małżeńska i par

Psycholog, psychoterapeuta systemowy (w trakcie certyfikacji), doradca seksuologiczny i trener kompetencji społecznych. Studia psychologiczne oraz seksuologiczne studium podyplomowe ukończyła na poznańskim UAM, a systemową szkołę terapeutyczną w ramach kursu podstawowego oraz zaawansowanego (4 lata szkoleń) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Od 2011 roku praca w gabinetach prywatnych pozwoliła na zdobycie wszechstronnego doświadczenia w pracy zarówno z osobami indywidualnymi jak i z parami. Specjalizuje się w pracy dotyczącej relacji, komunikacji, trudnościach w realizacji ról ( rodzicielstwo, praca, związek) oraz niskiej satysfakcji życiowej, braku pewności siebie. Wspieram w sytuacjach odczuwanych lęków oraz stanów depresyjnych (również depresja okołoporodowa). Konsultuje osoby indywidualne, pary oraz rodziców w kontekście niepokojów dotyczących sfery seksualnej.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Katarzyna Frąckowiak

mgr Katarzyna Frąckowiak

Psycholog, Psychoonkolog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
(dorośli)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast studium podyplomowe psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej kontynuuje również na Uniwersytecie SWPS, w Poznaniu. Ukończyła także Kurs Redukcji Stresu Oparty na Uważności. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Onkodietetyki oraz w Akademii Walki z Rakiem. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi. Pomaga osobom cierpiącym z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zmagającym się z obniżoną samooceną, a także osobom doświadczającym trudności w budowaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. Pracuje z osobami doświadczającymi ataków paniki, lęków o zdrowie i życie, lęku przed oceną, trudności w radzeniu sobie ze stresem. Wspiera osoby zmagające się z nieprzyjemnymi emocjami (złość, agresja), natarczywymi myślami, perfekcjonizmem, trudnościami komunikacyjnymi oraz problemami ze snem. Pomaga osobom w różnorodnych kryzysach życiowych, np. w wyniku diagnozy problemów zdrowotnych u siebie lub bliskich, przechodzenia przez proces żałoby, czy kryzysach związanych z nowym etapem życia lub rozstaniem. Dużą wagę przykłada do nawiązania relacji terapeutycznej opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Michalina Małozięć

mgr Michalina Małozięć

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli)

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna. Studia psychologiczne ukończyła na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Bardzo bogate doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem na każdym etapie rozwoju, zarówno indywidualnie, jak i z grupami zdobywała pracując w: Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej - Poradni Zdrowia Psychicznego, Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi, Ośrodku Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczym, Zespole Szkolno – Przedszkolnym, Liceum Ogólnokształcącym. Specjalizuje się w pracy z osobami zmagającymi się z depresją, lękiem przed oceną, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się), zaburzeniami osobowości, somatycznymi i emocjonalnymi. Wspiera osoby, które znalazły się w kryzysie, odczuwają silną potrzebę perfekcjonizmu, a także osoby, które mają obniżoną samoocenę, cierpią na bezsenność lub problemy w relacjach z innymi. W pracy terapeutycznej towarzyszy osobom, które chciałyby tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje partnerskie, rodzinne czy służbowe. Dążąc do wspólnie ustalonych celów, w trakcie spotkań koncentruje się na tworzeniu warunków sprzyjających wykorzystaniu posiadanych przez daną osobę zasobów, poszerzaniu repertuaru sposobów radzenia sobie z problemem i odzyskaniu kontroli nad własnym życiem.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Wiktoria Szynkiewicz

mgr Wiktoria Szynkiewicz

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli oraz dzieci i młodzież)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną na UAM w Poznaniu. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobyła w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, w zakresie terapii indywidualnej oraz prowadząc grupę wsparcia dla pacjentów psychiatrycznych. W trakcie pandemii COVID-19 udzielała interwencji kryzysowej dla osób zmagających się z załamaniem emocjonalny. Posiada doświadczenie pracy z dziećmi i rodzicami. Pracuje w nurcie psychoanalitycznym, odbywa 4–letnie szkolenie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, manii, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń osobowości, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń odżywiania oraz problemów seksualnych. Pomaga osobom poradzić sobie z traumą, żałobą oraz poczuciem braku sensu życia.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Oksana Muchlewicz

mgr Oksana Muchlewicz

Psycholog
(dorośli)

Psycholog. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych, seksuologia kliniczna) oraz Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna- Opiniowanie, Edukacja, Terapia” również na UAM w Poznaniu. Jest w trakcie procedury uzyskiwania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Uczestniczy w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, Centrum Zdrowia Psychicznego Centrum Medycznego HCP w Poznaniu, Fundacji „Dziecko w Centrum”. Specjalizuje się w pomocy osobom, które doświadczają problemów seksuologicznych, takich jak brak orgazmu, zmniejszone libido, przedwczesny wytrysk oraz zaburzenia erekcji. Wspiera osoby, które doświadczają braku satysfakcji z życia zawodowego oraz osobistego, zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, chcą lepiej zrozumieć swoje emocje i radzić sobie z nimi, cierpią z powodu obniżonego nastroju, mają trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Barbara Lubikowska

mgr Barbara Lubikowska

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli, młodzież i dzieci), Terapia małżeńska i par, Terapia uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty, które zdobywała pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i własnym prywatnym gabinecie, pracując z dziećmi i ich rodzicami, młodzieżą i dorosłymi oraz parami i małżeństwami. Własną prywatną praktykę prowadzi od 1996 roku. Ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej oraz 4-letnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie. Oceniana przez pacjentów jako bardzo dobry psycholog. Specjalizuje się w leczeniu: stanów lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, sytuacji kryzysu, objawów psychosomatycznych, uzależnień od środków psychoaktywnych, zaburzeń odżywiania czy problemów ze snem. Stara się skutecznie, szybko i trwale pomóc każdej osobie, która się do niej zgłosi po pomoc.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Aleksandra Lubikowska

mgr Aleksandra Lubikowska-Kałek

Psycholog, Terapeuta, Psychoterapeuta
(dorośli)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Bogate doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywała pracując wiele lat w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, na Oddziale Psychiatrycznym oraz w Klinice LMC - Psychoterapia Poznań. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na UAM w Poznaniu. Ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychoterapii oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. Specjalizuje się w pracy z osobami zmagającymi się z następującymi chorobami lub zaburzeniami psychicznymi: depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami somatycznymi lub emocjonalnymi. Pomaga osobom doświadczającym stanów ostrego załamania psychicznego, trudności w pracy zawodowej lub relacjach interpersonalnych, cierpiącym z powodu niskiej samooceny lub braku satysfakcji z życia.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Anna Kozaczek

mgr Anna Kozaczek

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli, młodzież i dzieci)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Prywatną praktykę prowadzi od 2013 r. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w HCP, Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego. Prowadziła terapie pacjentek z depresją poporodową.  Absolwentka Psychologii Klinicznej na UAM w Poznaniu. Ukończyła IV-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także szkolenie z Analizy Transakcyjnej. Specjalizuje się w leczeniu depresji, manii, silnego lęku, trudności w relacjach interpersonalnych, cierpienia z powodu niskiej samooceny czy utraty sensu życia. Udziela wsparcia psychologicznego kobietom dotkniętym depresją poporodową. Do każdego Pacjenta podchodzi w sposób indywidualny, z należytą troską i empatią.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Daria Adamczyk-Wachowiak

mgr Daria Adamczyk-Wachowiak

Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta pedagogiczny, Surdopedagog
(dorośli, młodzież i dzieci), Terapia małżeńska i par, Terapia uzależnień i współuzależnienia

Psycholog, psychoterapeuta z 12 - letnim doświadczeniem w pracy psychologa-psychoterapeuty. Bardzo bogate doświadczenie zdobywała pracując w Poradniach, Ośrodkach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, Przedszkolu, Szkołach podstawowych, Gimnazjum oraz we własnym gabinecie i na portalu online. Pracowała z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi indywidualnie, parami, małżeństwami, rodzinami, osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną na UAM w Poznaniu oraz szkolenie podstawowe w zakresie terapii systemowej, studium psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia, studia podyplomowe z dziedziny seksuologii na UAM, terapię pedagogiczną oraz surdopedagogikę i etykę. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w relacjach i komunikacji, zajmuje się zagadnieniami z rozwoju i problemów dzieci, pomaga osobom doświadczającym objawów lękowych i depresyjnych, nieradzącym sobie z codziennymi wyzwaniami, a także osobom o niskim poczuciu własnej wartości czy doświadczającym problemów emocjonalnych. Wspiera osoby w wychodzeniu z uzależnienia min. od alkoholu, narkotyków czy hazardu wzmacniając ich zasoby oraz adekwatny obraz siebie i radzenie sobie z poczuciem winy i wstydu. Pomaga w rozwijaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących bliskich relacji.

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 8:00-22:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

ul. Gwarna 13/16
Poznań

Wejście od strony ul. Fredry bramą pomiędzy optykiem a piekarnią.

50 metrów od Okrąglaka

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 8:00-22:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

ul. Gwarna 13/16
Poznań

Wejście od strony ul. Fredry bramą pomiędzy optykiem a piekarnią.

50 metrów od Okrąglaka