Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00

Specjaliści

Psycholodzy i Psychoterapeuci

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Magdalena Nikel

mgr Magdalena Nikel

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
(dorośli)

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest uczestnikiem 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Przez kilka lat pracowała z dziećmi i ich rodzicami, była wolontariuszką w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii, prowadziła warsztaty rozwojowe w szkole policealnej, odbywała praktyki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a obecnie wspiera osoby osadzone i ich rodziny oferując im pomoc psychologiczną. W swojej pracy pomaga osobom doświadczającym objawów depresji, zaburzeń lękowych, obserwującym u siebie trudności w relacjach z innymi lub zmagającym się z obniżoną samooceną lub lękiem przed oceną. Udziela pomocy pacjentom przejawiającym trudności z emocjami, przeżywającym stratę. Ufa, że obecność psychologa-psychoterapeuty pomaga osobie potrzebującej pomocy spojrzeć na problemy z innej perspektywy oraz odkryć trudne do uświadomienia stany emocjonalne, tendencje i impulsy, które mogą mieć wpływ na wybory i zachowania w codziennym życiu. Pomocy psychologicznej stara się udzielać przede wszystkim w oparciu o poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i empatii.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Ewelina Lejko

mgr Ewelina Lejko

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli)

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania oraz jest w trakcie 4-letniej szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej InterEgo w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Nieustannie się kształci i szkoli. Prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych w nurcie poznawczo -behawioralnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale nerwic, zaburzeń odżywiania i zaburzeń osobowości. W swojej pracy pomaga osobom doświadczającym objawów depresji, niskiej samooceny i lęków. Pracuje również z osobami zmagającymi się z problemami w relacjach prywatnych i zawodowych. Wspiera osoby doświadczające problemów w przystosowaniu do nowych lub stresujących sytuacji życiowych. Dodatkowe doświadczenie w dziedzinie psychologii biznesu w połączeniu z narzędziami i wiedzą CBT pozwala jej lepiej rozumieć i pomagać w problemach, z którymi na co dzień zmagają się ludzie we współczesnym świecie. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. W pracy przykłada szczególną wagę do budowania relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa pacjenta.

Psycholog, Psychoterapeuta Poznawczo-behawioralny mgr Marta Molenda

mgr Marta Molenda

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
(dorośli)

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła roczne Podyplomowe Szkolenie z Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Obecnie w trakcie Podyplomowego 4-Letniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej w CTPB w Warszawie, dostosowanego do standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Ukończyła szkolenie w ramach Regionalnego Programu Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami depresyjnymi organizowane przez Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego. Odbyła Cykl Warsztatów Psychologicznych z Analizy Transakcyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Oddział Psychiatryczny Dorosłych. Prowadzi terapię osób dorosłych w nurcie poznawczo -behawioralnym. W swojej pracy pomaga osobom doświadczającym objawów depresji, lęków (lęku przed oceną, lęku społecznego, ataków paniki itp.). Wspiera osoby z niską samooceną, a także zmagające się z problemami w relacjach osobistych lub zawodowych. Oferuje pomoc osobom, które znalazły się w różnych kryzysów życiowych. Pracuje nad konkretnymi sytuacjami z życia Pacjenta. Dba o to, aby relacja z Pacjentem bazowała na poczuciu bezpieczeństwa i zrozumieniu.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Anita Lewandowska

mgr Anita Lewandowska

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli), terapia par i małżeństw, dzieci

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Bardzo bogate doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywała pracując w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu - Punkcie Interwencji Kryzysowej, Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego, Sprawie Na Tak, Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi, parami, rodzinami oraz młodzieżą. Pracuje z osobami doświadczającymi objawów depresji, lęków (min. lęku przed oceną, lęku o zdrowie i życie, ataki paniki), bezsenności, niskiej samooceny, zmagającymi się z problemami w relacjach (min. trudności w budowaniu i podtrzymywaniu relacji), oferuje pomoc osobom, które znalazły się w różnorodnych kryzysów życiowych, doświadczającym trudnościami wychowawczych, komunikacyjnych, emocjonalnych oraz braku satysfakcji życiowej. Pomaga parom i rodzinom zmagającym się z różnorodnymi problemami i kryzysami.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Daria Adamczyk-Wachowiak

mgr Daria Adamczyk-Wachowiak

Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta pedagogiczny, Surdopedagog
(dorośli, młodzież i dzieci), Terapia małżeńska i par, Terapia uzależnień i współuzależnienia

Psycholog, psychoterapeuta z 12 - letnim doświadczeniem w pracy psychologa-psychoterapeuty. Bardzo bogate doświadczenie zdobywała pracując w Poradniach, Ośrodkach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, Przedszkolu, Szkołach podstawowych, Gimnazjum oraz we własnym gabinecie i na portalu online. Pracowała z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi indywidualnie, parami, małżeństwami, rodzinami, osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną na UAM w Poznaniu oraz szkolenie podstawowe w zakresie terapii systemowej, studium psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia, studia podyplomowe z dziedziny seksuologii na UAM, terapię pedagogiczną oraz surdopedagogikę i etykę. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w relacjach i komunikacji, zajmuje się zagadnieniami z rozwoju i problemów dzieci, pomaga osobom doświadczającym objawów lękowych i depresyjnych, nieradzącym sobie z codziennymi wyzwaniami, a także osobom o niskim poczuciu własnej wartości czy doświadczającym problemów emocjonalnych. Wspiera osoby w wychodzeniu z uzależnienia min. od alkoholu, narkotyków czy hazardu wzmacniając ich zasoby oraz adekwatny obraz siebie i radzenie sobie z poczuciem winy i wstydu. Pomaga w rozwijaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących bliskich relacji.

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychodietetyk mgr Martyna Miziniak-Kużaj

mgr Martyna Miziniak-Kużaj

Psycholog, Psychoterapeuta systemowy, Doradca seksuologiczny i Trener kompetencji społecznych
(dorośli), Terapia małżeńska i par

Psycholog, psychoterapeuta systemowy (w trakcie certyfikacji) z 12-letnim doświadczeniem, doradca seksuologiczny i trener kompetencji społecznych. Studia psychologiczne oraz seksuologiczne studium podyplomowe ukończyła na poznańskim UAM, a systemową szkołę terapeutyczną w ramach kursu podstawowego oraz zaawansowanego (4 lata szkoleń) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Kilkunastoletnia praca w gabinetach prywatnych pozwoliła na zdobycie wszechstronnego doświadczenia w pracy zarówno z osobami indywidualnymi jak i z parami. Specjalizuje się w pracy dotyczącej relacji, komunikacji, trudnościach w realizacji ról (rodzicielstwo, praca, związek) oraz niskiej satysfakcji życiowej, braku pewności siebie. Specjalizuje się również w pracy z pacjentkami doświadczającymi depresji okołoporodowej. Wspiera w sytuacjach odczuwanych lęków oraz stanów depresyjnych. Konsultuje osoby indywidualne, pary oraz rodziców w kontekście niepokojów dotyczących sfery seksualnej.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Anna Maria Piechnik

mgr Anna Maria Piechnik

Psycholog
(dorośli)

Psycholożka, psychoterapeutka systemowa w trakcie szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywała pracując z młodzieżą, dziećmi oraz rodzinami w placówkach socjoterapeutycznych oraz zespole szkół ponadpodstawowych, a także odbywając staż w Oddziale Dziennym dla osób dorosłych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego. Pomaga osobom zmagającym się z depresją, bezsennością, stanami lękowymi (lęki o własne zdrowie i życie, lęk przed oceną), osobom przeżywającym trudności w relacjach, doświadczającym braku satysfakcji lub cierpienia utrudniającego funkcjonowanie w ważnych obszarach swojego życia. Wspiera osoby przeżywające kryzysy w różnych obszarach życia. Udziela wsparcia rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych. Dużą wagę przywiązuje do sposobu rozumienia rzeczywistości przez pacjenta i w atmosferze poszanowania dla jego osobistych historii towarzyszy w poszukiwaniu rozwiązań i nadawaniu nowych znaczeń.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Michał Tkaczyk

mgr Michał Tkaczyk

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
(dorośli)

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywał w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego oraz przez 7 lat pracując w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej - Punkt Interwencji Kryzysowej. Pracując w Punkcie Interwencji Kryzysowej zdobył bardzo bogate doświadczenie związane z udzielaniem pomocy osobom znajdujących się w różnorodnych kryzysach. Praktyki realizował w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP - Odział Detoksykacji z Pododdziałem Psychiatrii i Psychiatrii Sądowej oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka. Obecnie w trakcie szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
W obszarze swojej pracy dużą wagę przywiązuje do zrozumienia pacjenta oraz budowania relacji opartej na zaufaniu i bezpieczeństwie. W empatyczny sposób wspólnie z pacjentem dąży do poznania nieświadomych, skonfliktowanych motywów, które są źródłem problemów w bieżącym życiu. Cele terapii ustalane są wspólnie z pacjentem, uwzględniając indywidualny oraz niepowtarzalny charakter zgłaszanego przez niego problemu. Pomaga osobom zmagającymi się z objawami depresji, zaburzeniami lękowymi, w problemach z samooceną, relacjach z innymi ludźmi oraz różnorodnych kryzysach życiowych.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Katarzyna Frąckowiak

mgr Katarzyna Frąckowiak

Psycholog, Psychoonkolog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
(dorośli)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast studium podyplomowe psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej kontynuuje również na Uniwersytecie SWPS, w Poznaniu. Ukończyła także Kurs Redukcji Stresu Oparty na Uważności. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Onkodietetyki oraz w Akademii Walki z Rakiem. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi. Pomaga osobom cierpiącym z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zmagającym się z obniżoną samooceną, a także osobom doświadczającym trudności w budowaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. Pracuje z osobami doświadczającymi ataków paniki, lęków o zdrowie i życie, lęku przed oceną, trudności w radzeniu sobie ze stresem. Wspiera osoby zmagające się z nieprzyjemnymi emocjami (złość, agresja), natarczywymi myślami, perfekcjonizmem, trudnościami komunikacyjnymi oraz problemami ze snem. Pomaga osobom w różnorodnych kryzysach życiowych, np. w wyniku diagnozy problemów zdrowotnych u siebie lub bliskich, przechodzenia przez proces żałoby, czy kryzysach związanych z nowym etapem życia lub rozstaniem. Dużą wagę przykłada do nawiązania relacji terapeutycznej opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Michalina Małozięć

mgr Michalina Małozięć

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli)

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna. Studia psychologiczne ukończyła na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Bardzo bogate doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem na każdym etapie rozwoju, zarówno indywidualnie, jak i z grupami zdobywała pracując w: Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej - Poradni Zdrowia Psychicznego, Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi, Ośrodku Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczym, Zespole Szkolno – Przedszkolnym, Liceum Ogólnokształcącym. Specjalizuje się w pracy z osobami zmagającymi się z depresją, lękiem przed oceną, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się), zaburzeniami osobowości, somatycznymi i emocjonalnymi. Wspiera osoby, które znalazły się w kryzysie, odczuwają silną potrzebę perfekcjonizmu, a także osoby, które mają obniżoną samoocenę, cierpią na bezsenność lub problemy w relacjach z innymi. W pracy terapeutycznej towarzyszy osobom, które chciałyby tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje partnerskie, rodzinne czy służbowe. Dążąc do wspólnie ustalonych celów, w trakcie spotkań koncentruje się na tworzeniu warunków sprzyjających wykorzystaniu posiadanych przez daną osobę zasobów, poszerzaniu repertuaru sposobów radzenia sobie z problemem i odzyskaniu kontroli nad własnym życiem.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Anna Kozaczek

mgr Anna Kozaczek

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli, młodzież i dzieci)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Prywatną praktykę prowadzi od 2013 r. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w HCP, Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego. Prowadziła terapie pacjentek z depresją poporodową.  Absolwentka Psychologii Klinicznej na UAM w Poznaniu. Ukończyła IV-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także szkolenie z Analizy Transakcyjnej. Specjalizuje się w leczeniu depresji, manii, silnego lęku, trudności w relacjach interpersonalnych, cierpienia z powodu niskiej samooceny czy utraty sensu życia. Udziela wsparcia psychologicznego kobietom dotkniętym depresją poporodową. Do każdego Pacjenta podchodzi w sposób indywidualny, z należytą troską i empatią.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Wiktoria Szynkiewicz

mgr Wiktoria Szynkiewicz

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli oraz dzieci i młodzież)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną na UAM w Poznaniu oraz Pedagogikę specjalną na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobyła w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, w zakresie terapii indywidualnej oraz prowadząc grupę wsparcia dla pacjentów psychiatrycznych. W trakcie pandemii COVID-19 udzielała interwencji kryzysowej dla osób zmagających się z załamaniem emocjonalnym. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi z autyzmem i rodzicami. Pracuje w nurcie psychoanalitycznym, ukończyła 4–letnie szkolenie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, manii, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń osobowości, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń odżywiania oraz problemów seksualnych. Pomaga osobom poradzić sobie z traumą, żałobą oraz poczuciem braku sensu życia.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Barbara Lubikowska

mgr Barbara Lubikowska

Psycholog, Psychoterapeuta
(dorośli, młodzież i dzieci), Terapia małżeńska i par, Terapia uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty, które zdobywała pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i własnym prywatnym gabinecie, pracując z dziećmi i ich rodzicami, młodzieżą i dorosłymi oraz parami i małżeństwami. Własną prywatną praktykę prowadzi od 1996 roku. Ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej oraz 4-letnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie. Oceniana przez pacjentów jako bardzo dobry psycholog. Specjalizuje się w leczeniu: stanów lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, sytuacji kryzysu, objawów psychosomatycznych, uzależnień od środków psychoaktywnych, zaburzeń odżywiania czy problemów ze snem. Stara się skutecznie, szybko i trwale pomóc każdej osobie, która się do niej zgłosi po pomoc.

Psycholog, Psychoterapeuta mgr Aleksandra Lubikowska

dr n. o zdr. Aleksandra Lubikowska-Kałek

Psycholog, Terapeuta, Psychoterapeuta
(dorośli)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Bogate doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywała pracując wiele lat w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, na Oddziale Psychiatrycznym oraz w Klinice LMC - Psychoterapia Poznań. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na UAM w Poznaniu. Ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychoterapii oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. Specjalizuje się w pracy z osobami zmagającymi się z następującymi chorobami lub zaburzeniami psychicznymi: depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami somatycznymi lub emocjonalnymi. Pomaga osobom doświadczającym stanów ostrego załamania psychicznego, trudności w pracy zawodowej lub relacjach interpersonalnych, cierpiącym z powodu niskiej samooceny lub braku satysfakcji z życia.

Psychiatrzy współpracujący

Psychiatra lek. Kinga Kończak

lek. Kinga Kończak

Lekarz rezydent psychiatrii

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii. Absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Praktykuje psychiatrię szpitalną i ambulatoryjną. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Pracuje w Oddziale Chorób Afektywnych Kobiecym w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP im. św. Jana Pawła II w Poznaniu, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego tego szpitala oraz w PZP Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.
Lek. Kinga Kończak zajmuje się pełnym spektrum zaburzeń i chorób psychicznych, szczególnie zaburzeniami lękowymi, depresją, leczeniem bezsenności, zaburzeniami osobowości, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, zaburzeniami odżywiania. Jest entuzjastką całościowego rozpatrywania problemów osoby chorej w celu poprawy jakości i komfortu jej życia. Swoją wiedzę systematycznie poszerza biorąc udział w kursach, stażach i konferencjach psychiatrycznych.

Przyjmuje wyłącznie osoby dorosłe.

Psychiatra lek. Mikołaj Parchimowicz

lek. Mikołaj Parchimowicz

Lekarz rezydent psychiatrii

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na stałe pracuję w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.
Doświadczenie kliniczne zdobywał w: Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Męskim II w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP w Poznaniu, w Poradni Zdrowia Psychicznego tego szpitala, Szpitalu Powiatowym w Trzciance, Oddziale Detoksykacyjnym z Pododdziałem Psychiatrii i Psychiatrii Sądowej, Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Psychiatrycznej Izbie Przyjęć.
Lek. Mikołaj Parchimowicz zajmuje się leczeniem pełnego spektrum zaburzeń i chorób psychicznych, a w szczególności pomaga osobom cierpiącym z powodu depresji, zaburzeń lękowych (w tym min. lęku o swoje zdrowie i życie, napadów paniki), zaburzeń osobowości, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, bezsenności, uzależnień, zaburzeń psychotycznych (np. schizofrenii), zaburzeń odżywiania. Pomaga również wszystkim tym, którzy z powodu trudnej sytuacji życiowej przestali sobie radzić z codziennością.
Swoją wiedzę w zakresie psychiatrii stale poszerza poprzez uczestnictwo w stażach, kursach oraz konferencjach naukowych.

Przyjmuje wyłącznie osoby dorosłe.

Współpracujący psychiatrzy posiadają uprawnienia do wystawiania:

  • recept na leki (w tym refundowanych),
  • zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4),
  • zaświadczeń lekarskich

Umów się na wizytę teraz w kalendarzu lub zadzwoń 📞+48 784 355 472
(rejestracja telefoniczna i sms 7 dni w tygodniu od 8:00 do 22:00)

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 8:00-22:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

ul. Święty Marcin 73/8
Poznań

Wejście bramą obok sklepu Żabka.

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 8:00-22:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

ul. Święty Marcin 73/8
Poznań

Wejście bramą obok sklepu Żabka.