Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Usługi |

Psychoterapia indywidualna

Czym jest psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna polega na systematycznych spotkaniach z terapeutą, podczas których powstaje więź oparta na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu. Na sesjach terapeutycznych pacjent może przepracować problemy, które są powodem zgłoszenia się na terapię. Psychoterapeuta pomaga znaleźć pacjentowi najlepsze rozwiązania, pokazuje konfliktowe obszary. Celem psychoterapii indywidualnej jest przede wszystkim poprawienie jakości życia pacjenta.
Przed podjęciem decyzji o psychoterapii odbywają się konsultacje psychologiczne, na których psychoteraputa zapoznaje się z problematyką, z którą przychodzi pacjent. Badana jest również motywacja pacjenta, która odgrywa kluczową rolę w procesie zmiany. Zazwyczaj jest to ok. 3-5 spotkań, na których ustalany jest także tzw. kontrakt terapeutyczny, który obejmuje zasady spotkań, ich częstotliwość, sposób odwoływania. Jest to również czas wstępnej diagnozy przez psychoterapeutę, który pozwala oszacować czy psychoterapia indywidualna to najlepszy sposób leczenia danego pacjenta.

blank

Jak długo trwa psychoterapia indywidualna?

Długość terapii jest uzależniona od celów terapii, które zostały ustalone. Może mieć ona charakter krótkoterminowy, spotkanie odbywają się wtedy przez kilka miesięcy. Terapia długoterminowa trwa od roku do kilku lat. Wyznacznikiem długości terapii jest problem, który ma być rozwiązywany.

Kiedy warto się zgłosić?

Podstawową motywacją zgłoszenia się na psychoterapię indywidualną jest cierpienie psychiczne, które obniża samopoczucie pacjenta. Szczególnie psychoterapia polecana jest osobom:

Główne szkoły psychoterapii

Forma prowadzenia psychoterapii indywidualnej zależy od nurtu, w którym pracuje terapeuta.

Psychoterapia w paradygmacie psychodynamicznym wywodzi się z psychoanalizy Zygmunta Freuda, obie te formy zakładają istnienie nieświadomości, która wpływa na cierpienie pacjenta. Dopóki coś pozostaje dla nas nieznane, nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Praca w tym nurcie polega na przyjrzeniu się uczuciom, by zrozumieć, co powoduje objawy. Od pacjenta podejmującego się tego typu terapii wymaga się swobodnego dzielenia się własnymi skojarzeniami, myślami i uczuciami podczas terapii, na tej podstawie terapeuta stawia hipotezy, dzieli się obserwacjami, które mogą pozwolić w lepszym zrozumieniu własnego życia. W nurcie psychodynamicznym bardzo ważna jest relacja, psychoterapeuta pełni rolę “czystej karty”, na którą pacjent przenosi swoje uczucia i emocje, dzięki ich analizie może zrozumieć, jak kształtowane są relacje z ważnymi osobami w jego życiu. Zjawisko to nazywane jest przeniesieniem. W tym podejściu analizuje się również to, jak wyglądało dzieciństwo pacjenta, ale tylko w przypadku, kiedy przeszłość ma wpływ na to jak wygląda teraźniejsze życie osoby, która decyduje się na terapię.

W podejściu behawioralno-poznawczym kładzie się nacisk na zmianę sposobu myślenia i przeżywania różnych wydarzeń w życiu. Polega to na dokładnej analizie uczuć, myśli i postaw w zetknięciu się z daną sytuacją stresową. Obserwacja sposobu myślenia o danym wydarzeniu pozwala na zmianę treści pojawiających się myśli i idących za nimi emocji. Terapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym stara się pomóc poznać myśli i przekonania, zweryfikować je, sprawdzić czy można je zmienić tak, aby poprawić funkcjonowanie pacjenta.

Nurt systemowy jest stosowany do terapii rodzin czy terapii par. Traktuje on rodzinę jako system, w których jej członkowie wpływają na siebie w określony sposób. Zadaniem psychoteraputy w tym podejściu jest obserwowanie co się dzieje w przestrzeni między poszczególnymi osobami, czy tworzone są podsystemy (np. matka-dziecko) i jak to wpływa na samopoczucie poszczególnych członków rodziny.

Jakie zaburzenia i choroby można leczyć za pomocą psychoterapii?

Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń i dysfunkcji psychicznych, w przypadku braku choroby czy zaburzenia mamy do czynienia z pomocą psychologiczną. Leczenie psychoterapeutyczne zalecane jest w przypadku:

  • zaburzeń nastroju, w tym depresji,
  • zaburzeń na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki),
  • zaburzeń nerwicowych,
  • zaburzeń osobowości,
  • zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja),
  • uzależnień,
  • braku satysfakcji w życiu seksualnym,
  • zaburzeń przystosowania (zaburzeń adaptacyjnych),
  • zaburzeń psychosomatycznych,
  • zespołu stresu pourazowego.

Jak często odbywają się spotkania?

Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. W niektórych sytuacjach konieczne jest zwiększenie częstotliwości wizyt. Bardzo ważna jest regularność spotkań. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut, odbywają się się w stałych dniach i godzinach tygodnia.

O odwołaniu wizyty pacjent musi powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem, którego długość ustalana jest podczas pierwszych wizyt. W zależności od decyzji psychoterapeuty jest to 7 dni lub 48 godzin.

Kiedy można się spodziewać efektów?

W terapii długoterminowej szybkość pojawienia się efektów terapii zależy przede wszystkim od problemów, z jakimi przychodzi pacjent. Niektórzy pacjenci odczuwają kojącą ulgę już po pierwszych spotkaniach, jednak na trwałe zmiany w funkcjonowaniu i samopoczuciu należy poczekać przynajmniej kilka miesięcy. W przypadku terapii krótkoterminowej, gdzie zazwyczaj cele nie są związane ze zmianami struktury osobowości pacjenta efekty widoczne są już po kilku sesjach.

Psychoterapia indywidualna Poznań, Klinika LMC

Wybierając psychoterapeutą należy zwrócić uwagę na kwalifikacje osoby prowadzącej sesje. Do prowadzenie psychoterapii jest upoważniona osoba, które ukończyła (lub jest w trakcie kończenia) kilkuletnią szkołę psychoterapii. Psychoterapeutą może być psycholog, ale nie jest to wymóg konieczny, może to być osoba, która ukończyła inne studia humanistyczne. Warto wybierać osoby, które ukończyły szkoły terapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Osoby zainteresowane psychoterapią indywidualną w Poznaniu zapraszamy do kontaktu w celu umówienia pierwszej wizyty.

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.