Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Usługi |

Psychiatra prywatnie

Psychiatra Poznań prywatnie – Klinika LMC

Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z pomocy lekarza psychiatry. Na konsultację do lekarza psychiatry warto zgłosić się, gdy doświadczane objawy wpływają w istotny sposób na funkcjonowanie w relacjach z bliskimi ludźmi, w pracy czy w sytuacjach społecznych. Szczególnie istotne jest to, aby nie odraczać podjęcia konsultacji z psychiatrą. Warto zgłosić się na wizytę, aby skonsultować doświadczane objawy. Lekarz wówczas zaleci najlepszą, najskuteczniejszą drogę postępowania – rozezna czy konieczne jest przyjmowanie leków, czy też wystarczająca może być pomoc psychologiczna.

Kiedy zgłosić się do gabinetu psychiatry?

Niezwykle istotne jest to, aby w sytuacjach poważnych, bardzo uciążliwych objawów, jak najszybciej zgłosić się na konsultację psychiatryczną. Gdy doświadcza się objawów depresji (szczególnie z myślami i zamiarami samobójczymi), lęków, objawów psychotycznych, uciążliwych problemów ze snem, wówczas należy pilnie umówić się na wizytę do lekarza psychiatry. Jest ona normalną procedurą w kryzysie psychicznym, a także, gdy borykasz się z problemami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie, stanami napięcia nerwowego, depresją i niepokojem, zaburzeniami odżywiania, objawami psychosomatycznymi lub innymi problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym.

Ile trzeba czekać na efekty leczenia?

Warto podkreślić, iż dobrze dobrane leczenie farmakologiczne bardzo szybko przynosi poprawę. Bardzo często już po kilku dniach od rozpoczęcia przyjmowania leków pacjenci czują się coraz lepiej, a ich funkcjonowanie szybko wraca do normalnego stanu. Umów się już dziś na pierwszą wizytę, by poprawić jakość swojego funkcjonowania. Dobry psychiatra jest w stanie dobrać leczenie, które skutecznie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia psychicznego pacjenta.

Psychiatra prywatnie – umów wizytę bez skierowania

Aby umówić się na pierwszą wizytę u psychiatry w naszym gabinecie, wystarczy skontaktować się z recepcją telefonicznie lub poprzez rejestrację online na stronie. Konsultacje odbywają się w komfortowych i przyjaznych dla pacjenta warunkach. Do umówienia konsultacji u lekarza psychiatry nie potrzeba skierowania.

Leczymy m.in.:

blank

Psychiatrzy współpracujący

lek. Mikołaj Parchimowicz

lek. Mikołaj Parchimowicz

Psychiatra

lek. Kinga Kończak

lek. Kinga Kończak

Psychiatra

Umów się na wizytę teraz w kalendarzu lub zadzwoń 📞+48 784 355 472
(rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 8:00 do 22:00)

Konsultacja psychiatryczna jest to rozmowa z lekarzem psychiatrą podczas której pacjent ma możliwość opowiedzenia o występujących u niego objawach, które zwykle wywołują cierpienie, dyskomfort, a nawet mogą być niebezpieczne dla jego zdrowia i życia.
W szczególności konsultacja psychiatryczna zalecana jest gdy doświadcza się obawy co do swojego stanu psychicznego lub stanu psychicznego bliskich osób. Zauważenie u siebie lub kogoś bliskiego wyraźnej i trudnej do wytłumaczenia zmiany samopoczucia lub zachowania, smutku, przygnębienia, utraty lub zmiany zainteresowań, wycofania, apatii, bezsenności, utrzymującego się lęku lub niepokoju to tylko przykłady problemów stanowiących wskazanie do odbycia konsultacji z lekarzem psychiatrą.

Jak przebiega konsultacja psychiatryczna?

Podczas konsultacji psychiatrycznej lekarz psychiatra zbiera dokładny wywiad z pacjentem. Rozmowa rozpoczyna się od uzyskania podstawowych danych na temat pacjenta, takich jak: wiek, stan cywilny, wykonywany zawód. Następnie lekarz zadaje szereg pytań na temat występujących u pacjenta objawów: czasu ich trwania, momentu wystąpienia po raz pierwszy, sytuacji lub bodźców, które wywołały wystąpienie objawów. Lekarz pyta również
o to czy kiedykolwiek wcześniej pacjent był leczony psychiatrycznie (jeśli pacjent był leczony lekarz dopytuje o czas trwania leczenia, powody przez które pacjent był leczony, zdiagnozowane zaburzenia psychiczne, leki przyjmowane w przeszłości). Psychiatra często dopytuje o występujące u pacjenta choroby somatyczne (choroby ciała), przebyte urazy i wypadki. Lekarz może również dopytać o występowanie chorób psychicznych lub uzależnień u członków rodziny pacjenta. Podczas konsultacji psychiatrycznej zbierane są informacje na temat innych chorób, na które leczy się pacjent, przyjmowanych leków oraz substancji psychoaktywnych (alkoholu, kawy, narkotyków, dopalaczy). Lekarz psychiatra zawsze stara się dowiedzieć czy pacjent doświadcza myśli lub zamiarów samobójczych lub objawów psychotycznych (np. słyszenie głosów, różnych dźwięków, występowanie omamów wzrokowych). Końcowym etapem konsultacji jest zwykle przedstawienie pacjentowi diagnozy oraz propozycji leczenia właściwego dla konkretnego rozpoznania – zaproponowanie odpowiednio dobranych leków oraz dokładne poinformowanie na temat tego w jaki sposób (o jakich porach dnia i w jakich dawkach) mają być przyjmowane leki. Nie zawsze pierwsza konsultacja psychiatryczna wiąże się
z postawieniem diagnozy przez lekarza i zaproponowaniem leczenia. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić pacjentowi wykonanie dodatkowych badań. Jeżeli pacjent był wcześniej leczony ważne jest, aby na pierwszą konsultację z lekarzem psychiatrą zabrał całą dokumentację psychiatryczną lub psychologiczną jaką posiada.

Kiedy zgłosić się do psychiatry

Pomoc psychiatryczna jest konieczna w przypadku osób, które:

  • posiadają objawy (np. smutek, przygnębienie, lęk, niepokój, bóle, rozpacz, brak motywacji, bezsenność, występowanie natrętnych myśli i zachowań), które są tak silne, iż uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają codzienne funkcjonowanie w różnych obszarach życia: zawodowym, prywatnym, społecznym czy w sferze zainteresowań
  • jeśli my lub ktoś z naszych bliskich stał się nieoczekiwanie nieufny, podejrzliwy, zamyślony, nieobecny, ma problem z wywiązywaniem się z codziennych obowiązków, ma trudności z podniesieniem się z łóżka, zaczął przejawiać dziwaczne zachowania lub zainteresowania, zmienił dotychczasowe upodobania, zgłasza myśli lub zamiary samobójcze to wizyta u lekarza psychiatry jest WRĘCZ konieczna.
  • Pomoc psychiatryczna jest BEZWZGLĘDNIE KONIECZNA w przypadku osób, które doświadczają myśli lub zamiarów samobójczych. W przypadku gdy u pacjenta pojawiają się zamiary lub myśli samobójcze, jest on kierowany jest na oddział psychiatryczny w celu ochrony zdrowia i życia pacjenta. Osoby doświadczające wspomnianych problemów lub ich bliscy powinny jak najszybciej zgłosić się na oddział ratunkowy lub zadzwonić pod 997.
  • Pomoc psychiatryczna jest  BEZWZGLĘDNIE KONIECZNA w przypadku osób, które doświadczają objawów psychotycznych takich jak np.:
    • halucynacje – doświadczenia zmysłowe (dotyczy to wszystkich zmysłów), które nie są wywoływane żadnym bodźcem z zewnątrz. Na przykład osoba w stanie psychozy może być przekonana, że słyszy głosy do niej mówiące lub rozmaite dźwięki, czuć zapachy albo czyjś dotyk. Osoba chora jest przekonana, że halucynacje są prawdziwe, mimo że nie ma to poparcia w rzeczywistości
    • urojenia – zaburzenia myślenia polegające na posiadaniu fałszywych przekonań, błędnych sądów, w które osoba chora bardzo mocno wierzy, mimo iż sądy te i przekonania nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Osoba w stanie psychozy nie bierze pod uwagę dowodów przeczących jej przekonaniom i nie potrafi przyjąć perspektyw innej osoby, która się z nią nie zgadza. Często spotykane urojenia to na przykład przekonanie, że inne osoby potrafią czytać w myślach lub myśli są prze kogoś ”wkładane” do głowy. Inne często spotykane urojenia to przekonanie, że jakaś zewnętrzna siła kogoś kontroluje, że jest się prześladowanym, podsłuchiwanym, komentowanym. Częstym przykładem urojeń jest doświadczenie uczucia, że ludzie w telewizji lub w radiu mówią do chorego lub o chorym, wrażenie, że nagłówki w gazetach są pisane o pacjencie lub do pacjenta, poczucie, że ludzie za plecami mówią o pacjencie, poczucie, że działania jakichś obcych ludzi/grup są wymierzone w działania podejmowane przez pacjenta. Urojenia rzadko są spójnym systemem przekonań, ale osoba w stanie psychozy nie potrafi dostrzec niekonsekwencji, bądź absurdalności doświadczanych przekonań.

Lekarz psychiatra zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych o różnym podłożu. Terapia bywa również wskazana, gdy występują objawy somatyczne takie jak kołatanie serca, pogorszone samopoczucie, senność, bóle głowy i inne. Lekarz psychiatra dobiera leki przyczyniające się do poprawy stanu zdrowia oraz stanu psychicznego pacjenta. Im wcześniej pacjent zgłosi się do poradni zdrowia psychicznego, tym wcześniej rozpocznie leczenie przynoszące ulgę i poprawę funkcjonowania w codziennym życiu. Już pierwsza konsultacja psychiatryczna jest krokiem do lepszego życia i rozwiązania ciążących problemów. Bardzo często pacjenci wahają się, czy umówić pierwszą wizytę. Konsultacja psychiatryczna jest wskazana zawsze wtedy, gdy doświadcza się wyżej wymienionych problemów.

Cel konsultacji psychiatrycznych

Na pierwszym etapie leczenia (pierwsza wizyta) podstawowym celem konsultacji psychiatrycznej jest ocena stanu psychicznego pacjenta, zebranie wywiadu oraz postawienie diagnozy psychiatrycznej (rozpoznania), ustalenie planu leczenia, wyjaśnienie pacjentowi wszelkich wątpliwości i zgłaszanych niepewności. Kolejne wizyty (zwykle odbywające się raz w miesiącu lub rzadziej) mają na celu kontrolę przebiegu i skuteczności prowadzonego leczenia – analizę samopoczucia pacjenta pod wpływem zastosowanej farmakoterapii. Docelowym efektem konsultacji psychiatrycznych jest trwałe wyleczenie pacjenta z doświadczanych objawów.

Częstotliwość spotkań / czas trwania wizyt

Po odbyciu pierwszej konsultacji psychiatrycznej zwykle lekarz zaleca kolejną konsultację po około 1 miesiącu. Kolejne konsultacje odbywają się co miesiąc lub co kilka miesięcy w zależności od postawionego rozpoznania lub etapu leczenia. Pierwsza wizyta trwa od około 40 min. do 1 godziny, zaś kolejne wizyty trwają około 20 min.

Efektywność leczenia

Efektywność leczenia farmakologicznego uzależniona jest przede wszystkim od postawienia właściwego rozpoznania przez lekarza psychiatrę podczas konsultacji psychiatrycznych oraz odpowiedniego dobrania leków do zdiagnozowanego zaburzenia lub choroby. Kluczowe znaczenie ma również stosowanie się przez pacjenta do zaleceń lekarza – brania leków w dokładnie taki sposób, w jaki zalecił to lekarz psychiatra. Należy pamiętać, iż w przypadku dużej grupy leków (np. leków antydepresyjnych, przeciw lękowych itp.) pełen efekt działania leku następuje po upływie 3 do 4 tygodni. Przed upłynięciem tego czasu nie należy samodzielnie odstawiać leku z powodu poczucia, iż lek nie działa, gdyż leczenie mogło nie osiągnąć pełnego efektu. NIEZWYKLE WAŻNE JEST ODSTAWIANIE LEKU POD KONTROLĄ LEKARZA PSYCHIATRY, gdyż przedwczesne zakończenie farmakoterapii może spowodować nawrót objawów (samodzielne odstawienie leków może wiązać się nawet z nasileniem objawów!). Jeżeli pacjent doświadcza silnych efektów ubocznych stosowania leków każdorazowo takie sytuacje należy zgłaszać prowadzącemu lekarzowi psychiatrze.

Wizyta u lekarza psychiatry nie jest równoznaczna z zamknięciem w szpitalu psychiatrycznym. Skierowanie na tego typu oddział następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

Psychiatra Poznań Klinika LMC, umów się na konsultację prywatnie

Potrzebujesz pomocy w radzeniu sobie z problemami? Obawiasz się o stan psychiczny bliskiej osoby lub własny? Nie zwlekaj. Psychiatra prywatnie to najlepsze rozwiązanie, gdy potrzebujesz szybkiej i skutecznej interwencji w komfortowych, przyjaznych pacjentowi warunkach. Podczas pierwszej konsultacji lekarz psychiatra dokona diagnozy, oceni skalę problemu i zaproponuje rozwiązania, które mogą skutecznie poprawić jakość życia osoby borykającej się trudnościami w codziennym życiu. Zarezerwuj konsultację psychiatryczną w naszej Klinice, by uzyskać fachową pomoc medyczną i kompleksowe wsparcie z zakresu psychiatrii, leczenia uzależnień, zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju. Umów wizytę, zarezerwuj wolny termin. Zapraszamy do zakładki kontakt.

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.