Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Usługi |

Psychoterapia online

Wybuch pandemii znacząco przyczynił się do rozwoju cyfryzacji. Wiele usług przeniosło swą działalność do sieci, zaś spotkania osobiste zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Okres izolacji stał się szczególnie trudny dla pacjentów, którzy musieli przerwać swoją terapię. Dziś, mimo zniesienia obostrzeń, psychoterapia online jest rozwiązaniem dla osób, które potrzebują konsultacji ze swoim terapeutą, jednak nie są w stanie spotkać się z nim osobiście. Jednak czym w zasadzie jest psychoterapia online? Czy jest ona równie skuteczna co terapia prowadzona w murach kliniki? Między innymi na powyższe pytania odpowiedź znajdzie się w dalszej części artykułu.

Czym jest psychoterapia online?

Psychoterapia indywidualna online to spotkania terapeuty z pacjentem przy wykorzystaniu środków komunikacji online, takich jak na przykład zoom, skype czy Google Meets. Dzięki zdalnej formie komunikacji pacjent ma szansę skonsultować się z terapeutą z dowolnego miejsca na świcie. Jest to znaczące ułatwienie dla wielu, którzy pragną kontynuować terapię w przypadku przeprowadzki do innego miasta bądź odbywać wizyty w momencie podróży służbowych lub urlopu. Jednak prócz regularnych spotkań ze specjalistą warto zadać podstawowe pytanie – czym jest psychoterapia indywidualna? Jest to metoda, za pomocą której wykwalifikowany psychoterapeuta pomaga uporać się pacjentowi z jego trudnościami. Mowa tu nie tylko
o problemach życiowych, ale również o wielu chorobach, które można leczyć za pomocą psychoterapii indywidualnej, najczęściej w połączeniu z leczeniem farmakologicznym. Dzięki specjalnym metodom terapeutycznym pacjent ma szansę nie tylko poprawić jakość swojego zdrowia. Poprzez terapię poprawia się również m.in.: poziom relacji z innymi ludźmi, ustępują poważne objawy, a także zwiększa się satysfakcja z wykonywanych zadań.

blank

Jak długo trwa psychoterapia online?

Każda psychoterapia, zarówno prowadzona w formie stacjonarnej jak i online, dostosowana jest indywidualnie do potrzeb pacjenta. Podczas pierwszych spotkań terapeuta poznaje zarówno osobowość pacjenta, jak i zgłębia jego problem. Dopiero po dokładnej analizie dostosowuje czas i metody terapeutyczne, które przyniosą najlepszy efekt. Czas, jaki zajmie psychoterapia indywidualna, jest różny. U jednych pacjentów bowiem wystarcza przeprowadzenie kilku konsultacji, zaś u innych psychoterapia może trwać nawet kilka lat. Celem terapeuty jest bowiem udzielenie pacjentowi pomocy na najwyższym poziomie
i skuteczne wyprowadzenie z trapiącego pacjenta problemu.

Kiedy warto się zgłosić?

Psychoterapia indywidualna online zalecana jest pacjentom, u których obserwuje się każdy rodzaj cierpienia psychicznego. Mowa nie tylko o różnego rodzaju chorobach, ale również ciężkich doświadczeniach, z którymi nie umieją sobie poradzić. Do psychoterapeuty szczególnie warto zwrócić się w przypadku, gdy pacjent:

 • cierpi z powodu depresji (odczuwa m.in.: obniżony nastrój, bezsenność, smutek),
 • cierpi z powodu różnego rodzaju lęków, m.in.: lęku przed oceną czy lęku o zdrowie i życie
 • chce poprawić jakość relacji z ludźmi,
 • przeżywa trudności związane z rozstaniem,
 • zmaga się z uzależnieniem,
 • chce lepiej poznać siebie i własny sposób funkcjonowania,
 • zmaga się z zaburzeniami osobowości
 • cierpi z powodu zaburzeń odżywania czy zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych

Warto jednak pamiętać, że do psychoterapeuty można zgłosić się zawsze, gdy pacjent odczuwa taką potrzebę. Dzięki rozmowie przeprowadzonej w spokojnej i bezpiecznej atmosferze terapeuta podejmie wszelkie niezbędne kroki, by pomóc rozwiązać jego problem.

Główne szkoły psychoterapii

Psychoterapia indywidualna online może odbywać się w kilku nurtach. Wśród najpopularniejszych wymienić można terapię w nurcie psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym.

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym opiera się głównie na wewnętrznych przeżyciach i uczuciach pacjenta. Zakłada, że wszelkie reakcje są wynikiem nieuświadomionych popędów, które nie mogą w sposób prawidłowy zostać uzewnętrznione. Zadaniem psychoterapii w tym nurcie jest wydobycie i uświadomienie pacjentowi owych popędów, zrozumienie własnych emocji a także zmiana dotychczasowego sposobu myślenia
o problemie.

Nurt poznawczo-behawioralny w psychoterapii indywidualnej opiera się na założeniu, że trudności pacjenta wynikają z negatywnego schematu myślenia. Psychoterapeuta w tym nurcie wpływa na procesy poznawcze pacjenta – modyfikuje błędne schematy myślenia w taki sposób, by pacjent mógł funkcjonować komfortowo i prawidłowo.

Wielu pacjentów przed pierwszą konsultacją ze specjalistą może odczuwać niepewność co do wybranego przez siebie nurtu. Obawy są w tym przypadku naturalne – pacjentom zależy bowiem, by obrany przez nich nurt przyniósł znaczące korzyści terapeutyczne. Dobrą praktyką jest podzielenie się z klinicystą taką informacją, by ten mógł odpowiednio dopasować proces terapeutyczny lub przekierować pacjenta do specjalisty, pracującego w odpowiednim dla klienta nurcie.

Jakie zaburzenia i choroby można leczyć za pomocą psychoterapii online?

Pomoc psychoterapeutyczna udzielana jest pacjentom zmagającym się z różnymi problemami. Dzięki konsultacjom z wykwalifikowanym psychoterapeutą możliwe jest leczenie takich zaburzeń, jak:

 • depresja,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia osobowości,
 • problemy emocjonalne,
 • zaburzenia snu,
 • uzależnienia.

Psychoterapia indywidualna online to jednak nie tylko leczenie zaburzeń i chorób.
To również cenne wsparcie dla pacjentów, którzy zmagają się z ciężkimi chwilami w życiu, niską samooceną czy trudnościami w relacjach.

Jak często odbywają się spotkania?

Sesje terapeutyczne zarówno w psychoterapii online jak i stacjonarnej odbywają się najczęściej raz w tygodniu. U niektórych pacjentów konieczne może okazać się zwiększenie częstotliwości odbywanych spotkań, na przykład do dwóch tygodniowo. Możliwe jest również odbycie dodatkowych konsultacji, gdy pacjent zgłosi terapeucie taką potrzebę.

Kiedy można się spodziewać efektów?

Okres w jakim pojawią się pierwsze efekty psychoterapii indywidualnej zależy od problemu, z którym zmaga się pacjent. Najczęściej pierwsze efekty mogą być zauważone już po kilku spotkaniach. Jednak w przypadku terapii długoterminowej trwałe wyzbycie się problemu może zająć nawet kilka miesięcy.

Niektórzy pacjenci przed podjęciem psychoterapii online zastanawiają się również, czy przyniesie ona takie same skutki jak psychoterapia w gabinecie specjalisty. Takie obawy są
w zupełności zrozumiałe. Jednak by rozwiać obawy pacjentów warto wspomnieć, że psychoterapia online w Polsce stosowana jest już od ponad 20 lat. Jej skuteczność potwierdzona została przez liczne badania naukowe które wskazują, że praca terapeutyczna online
z pacjentem może dostarczać równie znaczących efektów jak terapia w gabinecie.

Psychoterapia indywidualna online Poznań, Klinika LMC

Wybierając psychoterapeutę do terapii indywidualnej online warto przede wszystkim zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Pierwszą z nich są kwalifikacje terapeuty – jego wykształcenie i odbyte szkolenie z zakresu psychoterapii. Warto sprawdzić, czy ukończony przez niego kurs psychoterapeutyczny jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które stanowi gwarancję najwyższej jakości przekazywanej wiedzy. Przy wyborze terapeuty dobrze jest również sprawdzić nurt, w jakim pracuje dany specjalista. Może to pomóc w doborze odpowiednich metod terapeutycznych i uzyskania najlepszych możliwych efektów leczenia. Wybierając psychoterapię indywidualną online w Poznaniu serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu umówienia pierwszej wizyty oraz rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z terapią.

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.