Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Usługi |

Test osobowości MMPI-2

MMPI-2, czyli rzetelny sposób na zbadanie swojej osobowości

Osobowość jest nieodłącznym elementem każdego człowieka. To dzięki niej można powiedzieć, jaki człowiek jest, co go charakteryzuje a także przewidzieć, jak zachowa się
w określonych sytuacjach. Typów osobowości jest wiele. Skąd jednak wiedzieć, który typ charakteryzuje danego pacjenta? Sama rozmowa często nie wystarczy. By uzyskać dokładną diagnozę, psycholog sięga po narzędzie, jakim jest test MMPI-2.

Co to jest osobowość?

Przy kontakcie z drugim człowiekiem niejednokrotnie mówi się, że ktoś ma ciekawą lub bogatą osobowość. Jednak czym tak naprawdę ona jest? Wśród badaczy powstało wiele interesujących opinii opisujących ten konstrukt. Najłatwiej jednak zgodzić się z Raymondem Cattellem, który stwierdził, że osobowość to wszystko to, co pozwala przewidzieć, jak dana osoba zachowa się w określonej sytuacji. Osobowość są to trwałe i sztywne wzorce funkcjonowania od okresu dojrzewania i utrzymujące się w dorosłym życiu.

By określić cechy osobowości drugiego człowieka, nie wystarczy przeprowadzić z nim dogłębnego wywiadu. Niezbędne jest zastosowanie rzetelnych metod, które w sposób neutralny opiszą osobowość pacjenta. Narzędziem, cechującym się wysoką rzetelnością oraz trafnością diagnostyczną jest MMPI-2, czyli Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości. Jego pierwotna wersja ukazała się już w latach 40 ubiegłego wieku, jednak po wielu latach dopuszczona do użytku została jego zrewidowana, udoskonalona wersja, czyli MMPI-2.

MMPI-2 – co mierzy?

MMPI-2 jest narzędziem psychologicznym charakteryzującym się niezwykle wysoką trafnością diagnostyczną. Uważane jest za jedno z najlepszych narzędzi do diagnozy nie tylko osobowości pacjenta, ale również wielu zaburzeń i trudności. Dzięki ustosunkowaniu się do licznych twierdzeń specjalista, jakim jest psycholog bądź psychiatra, ma szansę ocenić takie kwestie, jak:

  • ogólny poziom funkcjonowania pacjenta,
  • osobowość pacjenta,
  • skłonności do depresji,
  • przejawy zaburzeń lękowych,
  • przejawy zaburzeń osobowości,
  • introwersję społeczną,
  • cechy płciowe.

MMPI-2 może być ponadto wykorzystany przy diagnozie Zespołu Aspergera lub autyzmu
u osób dorosłych. Test ten jednak diagnozuje nie tylko różne trudności czy zaburzenia funkcjonowania pacjenta. Specjaliści chętnie sięgają po niego również wówczas, gdy diagnozowany kandyduje na stanowisko związane z podwyższonym ryzykiem, takim jak chociażby praca w służbach mundurowych.

MMPI-2 jak wygląda?

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości jest testem, który ma za zadanie jak najdokładniej ocenić osobowość i sposób funkcjonowania pacjenta włącznie z jego trudnościami czy mocnymi stronami. Zadaniem pacjenta przystępującego do testu jest ustosunkowanie się do 567 twierdzeń, na które może odpowiedzieć ,,prawda”, ,,fałsz” lub ,,nie wiem”. Czas rozwiązywania arkusza zależy od pacjenta, jednak najczęściej wynosi on mniej więcej godzinę. Pytania w teście zostały sformułowane w taki sposób, by nie sprawiły wypełniającym żadnych trudności. Jednak w razie jakichkolwiek wątpliwości pacjent ma prawo zadać pytanie specjaliście. Podczas diagnozy niezwykle istotne jest, by udzielać odpowiedzi szczerych, zgodnych z własnymi przekonaniami. Dzięki temu specjalista uzyska informację na temat osobowości pacjenta oraz jego trudności, co umożliwi oraz znacząco ułatwi udzielenie pomocy, której wiele osób potrzebuje.

Co daje test MMPI-2?

Kwestionariusz MMPI-2 jest jednym z najdokładniejszych i najbardziej rzetelnych narzędzi diagnozujących nie tylko osobowość pacjenta, ale także jego sposób funkcjonowania czy trudności, z jakimi może się zmagać. Pomimo konieczności udzielenia odpowiedzi na dużą ilość stwierdzeń, pacjent uzyskuje niezwykle dokładną diagnozę na temat swojej osoby. Daje to nie tylko możliwość uzyskania cennej wiedzy, ale przede wszystkim po odbytej konsultacji ze specjalistą pozwala na polepszenie jakości funkcjonowania diagnozowanego w codziennym życiu. Mimo, iż test mierzy również liczne trudności, takie jak na przykład zaburzenia osobowości czy skłonności depresyjne, może on również pomóc pacjentom, którzy nie zmagają się z żadnymi problemami. Poprzez dokładny wgląd w swoją osobowość i sposób funkcjonowania można lepiej zrozumieć podejmowane w codziennym życiu decyzje
i poprawić swój dobrostan. Przystąpienie do badania kwestionariuszem MMPI-2 z pewnością da każdemu pacjentowi cenną wiedzę i lepsze zrozumienie własnej osoby.

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 8:00-22:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

ul. Święty Marcin 73/8
Poznań

Wejście bramą obok sklepu Żabka.

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 8:00-22:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

ul. Święty Marcin 73/8
Poznań

Wejście bramą obok sklepu Żabka.