Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Leczymy |

Lęk o zdrowie i życie / Lęk przed chorobą

Coraz częściej do Kliniki zgłaszają się pacjenci doświadczający lęk o swoje (lub bliskich osób) zdrowie i życie. Osoby te bardzo obawiają się, iż chorują lub zachowują w przyszłości na jakąś poważną chorobę lub, że grozi im śmierć np. z powodu zawału serca. Zwykle jest to obawa przed chorobą nowotworową, utratą przytomności, dolegliwościami jelitowymi (zwykle w miejscach, w których utrudnione będzie korzystanie z toalety), chorobą serca, chorobą psychiczną czy innymi chorobami np. na które chorowały lub chorują osoby bliskie pacjenta zgłaszającego lęk (np. schizofrenią, cukrzycą itp.).

O ile lekki lęk w odpowiedzi na wystąpienie pewnych objawów może pełnić funkcję ochronną (mobilizować daną osobę do skorzystania z wizyty u lekarza), o tyle intensywna, nieustająca obawa o własne zdrowie może wiązać się z wręcz odmiennymi skutkami. Nie od dziś wiadomo, iż stres wpływa na stan zdrowia fizycznego (stanowiąc przyczynę wielu chorób), chociażby poprzez obniżenie odporności.

Najczęściej osoby doświadczające lęku o swoje zdrowie i życie trafiają do Kliniki skierowane przez lekarzy, u których starali się zasięgnąć pomocy. Co ważne, osoby te mimo zapewnień lekarzy i dowodów, że są zdrowe i nie ma powodów do niepokoju, nieustannie odczuwają silny lęk przed chorobą fizyczną lub psychiczną. Pacjenci cierpiący na lęk o własne (lub innych, bliskich osób) zdrowie i życie często wykonują rozmaite badania laboratoryjne, odwiedzają i zmieniają lekarzy niedowierzając ich kompetencjom. Obawa przed chorobą czy utratą życia jest silniejsza niż słowa, które do pacjenta kieruje lekarz.

Pacjenci doświadczający lęku o zdrowie i życie nieustannie, intensywnie koncentrują się na różnych sygnałach płynących z ich organizmu – starają się cały czas monitorować różne czynności organizmu, takie jak np. oddech, bicie serca, temperatura ciała, ewentualny ból różnych części ciała (często zgłaszany jest ból brzucha czy ból głowy). W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, doświadczają silnego lęku, co z kolei może spowodować reakcję organizmu – szybsze bicie serca, szybszy oddech. Z kolei reakcja organizmu w związku z doświadczanym lękiem może być źródłem niepokoju.
W wyniku błędnego koła:

lęk przed chorobą →  reakcja organizmu np. szybsze bicie serca → lęk

dana osoba może doświadczać nieustająco obawy, że coś niepokojącego dzieje się z jej ciałem.    

Coraz częściej problemem zgłaszanym przez pacjentów zgłaszających się do Kliniki jest lęk przed omdleniem lub dolegliwościami jelitowymi. Szczególnie w przypadku dolegliwości jelitowych (na których wpływ często ma psychika) pacjenci, w związku z opisanym powyżej błędnym kołem, doświadczają intensywnych objawów

Lęk przed dolegliwościami jelitowymi często powoduje wystąpienie dolegliwości jelitowych co z kolei powoduje lęk przed powtórnym doświadczeniem problemu np. gdy wyjdzie się do miasta, na uczelnię czy do znajomych.

Szczególny związek psychiki z doświadczaniem dolegliwości somatycznych płynie z obserwacji pacjentów, którzy doświadczają dolegliwości jelitowych. Wspomniana grupa osób zwykle doświadcza dolegliwości przed wyjściem z domu do miasta, do znajomych czy na uczelnię obawiając się/prognozując, iż mogliby doświadczyć wstydliwych dolegliwości jelitowych poza domem (gdzie dostęp do toalety może być utrudniony), zaś w przypadku gdy spędzają czas w domu, nie obawiając się doświadczenia problemu, dolegliwości jelitowe pojawiają się znacznie rzadziej lub często wcale nie występują.

Należy podkreślić, iż obawa o stan zdrowia czy życie stanowi bardzo duże cierpienie dla pacjenta, a często również dla jego bliskich. Omawiana grupa pacjentów doświadcza bardzo intensywnej obawy, która bardzo często nie pozwala im skoncentrować się na innych czynnościach. Lęk o zdrowie jest źródłem bardzo dużego stresu, często powoduje trudności w różnych obszarach życia, gdyż cierpiąca osoba nie jest w stanie spełniać swoich ról w pracy czy w domu z powodu doświadczanego niepokoju. Przeżywanie lęku o swoje zdrowie i życie często jest źródłem konfliktów w życiu rodzinnym czy społecznym, a ich przyczyną jest ubolewanie i koncentrowanie się osoby chorej na swoim stanie zdrowia, co niestety często jest trudne do zrozumienia dla otoczenia. W związku z powyższym niezwykle ważne jest podjęcie profesjonalnej pomocy, głównie psychologicznej/psychoterapeutycznej, a w niektórych przypadkach (gdy objawy są bardzo intensywne i wpływają na codzienne funkcjonowanie danej osoby) psychiatrycznej.

Objawy

Aby rozpoznać u danej osoby doświadczanie stanów lękowych o własne (lub innych osób) zdrowie i życie muszą występować przez okres co najmniej 6 miesięcy następujące objawy:

  • Lęk przed zachorowaniem lub przekonanie, że jest się chorym na jedną lub kilka poważnych chorób na podstawie błędnej interpretacji normalnych objawów cielesnych,
  • Lęk nie ustępuje mimo wykonania właściwych badań lekarskich i zapewnień o dobrym stanie zdrowia (braku choroby) przez lekarzy,
  • Nieustanne zaabsorbowanie swoim ciałem lub notoryczne zgłaszanie dolegliwości somatycznych mimo braku powodów medycznych,
  • Normalne i powszechne czynności organizmu (szybsze bicie serca, lekki ból głowy) interpretowane są jako niepokojące i świadczące o ryzyku wystąpienia choroby.

Przyczyny, leczenie oraz rokowania w przypadku doświadczania lęku o (własne lub innych) zdrowie i życie są zbliżone do tych wymienionych w artykule nt. zaburzeń lękowych. 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.