Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Artykuły |

Zwolnienie od psychiatry, co warto wiedzieć

Zwolnienia lekarskie są często niezbędnym elementem powrotu pacjenta do zdrowia. Nie inaczej jest w przypadku zwolnień od lekarza psychiatry. Jednak niektórych pacjentów trapi wiele kwestii związanych z okresem niezdolności do pracy. Są to między innymi pytania związane z wynagrodzeniem za okres nieobecności w pracy czy informowaniem pracodawcy o powodzie absencji. Jakie są prawa pracownika przebywającego na zwolnieniu od lekarza psychiatry i czy musi on informować otoczenie o powodzenie swojej nieobecności?

Jak dostać zwolnienie od psychiatry?

By uzyskać zwolnienie lekarskie od psychiatry, niezbędne jest odbycie konsultacji. Psychiatra jest jednym z kilku specjalistów, do których nie trzeba mieć skierowania – wystarczy poprzez recepcję Kliniki umówić się na najbliższy dogodny dla pacjenta termin. Niemniej przed odbyciem konsultacji warto przygotować odpowiednie dokumenty, by lekarz miał pełen obraz sytuacji zdrowotnej pacjenta. Warto zabrać ze sobą dokumentację związaną z wcześniejszym leczeniem psychiatrycznym (jeśli się taką posiada), wyniki ostatnich badań, karty pobytów
w szpitalu, a także listę zażywanych leków i suplementów. Lekarz zapozna się ze wszystkimi przedstawionymi dokumentami i dokładnie skonsultuje z pacjentem problem, z którym ten przychodzi. Pacjenci udając się do gabinetu zastanawiają się, czy można dostać L4 od psychiatry na pierwszej wizycie. Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Jeśli lekarz stwierdzi po dogłębnej analizie stanu zdrowia i problemu pacjenta, że zwolnienie jest konieczne w procesie leczenia, może zdecydować się na taki krok już podczas pierwszej konsultacji.

Zwolnienie od psychiatry – jakie mam prawa?

Wielu pracowników może odczuwać liczne obawy związane z otrzymaniem zwolnienia lekarskiego od psychiatry. Obawiają się oni opinii współpracowników, niższego wynagrodzenia czy nawet zwolnienia z dotychczas zajmowanego stanowiska. Każdy w swoim zawodzie chce osiągać sukcesy i jest to w zupełności zrozumiałe. Niemniej doświadczając różnego rodzaju problemów związanych ze zdrowiem psychicznym warto rozważyć konsultację u lekarza psychiatry i w razie konieczności udanie się na urlop zdrowotny. Pracownik przebywający na zwolnieniu posiada bowiem szereg praw z których jak najbardziej może skorzystać.

Kwestią budzącą sporo obaw wśród pacjentów jest okres na jaki wystawiane jest zwolnienie. Tutaj wiele zależy od indywidualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta. Lekarz po odbytej konsultacji decyduje jaki okres zwolnienia będzie dla chorego optymalny. Zwolnienie lekarskie od psychiatry może być wystawione na maksymalnie 182 dni (pół roku). W czasie powrotu pacjenta do zdrowia pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy, co jest zagwarantowane prawnie.

Wielu pracowników udając się na zwolnienie lekarskie odczuwa również obawy związane
z wynagrodzeniem za okres nieobecności w pracy. Zastanawiają się, czy długie zwolnienie lekarskie od psychiatry nie spowoduje odebrania im wypłaty regularnego wynagrodzenia.
Na szczęście, również ta kwestia została przez polskie prawo uregulowana. Przez pierwsze
33 dni przebywania pracownika na zwolnieniu wynagrodzenie wypłaca pracodawca w ramach zwolnienia chorobowego. Pracownik otrzymuje w tym czasie pensję na dotychczasowym poziomie. Po tym okresie jednak kwestię wynagrodzeń przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przelewa on kwotę w wysokości 80% miesięcznego honorarium pracownika. Jest to oczywiście rozwiązanie czasowe i po powrocie pracownika do zdrowia otrzyma on znów dotychczasową pensję wypłacaną przez pracodawcę.

Jak poradzić sobie z reakcją otoczenia?

Człowiek żyje w dynamicznie zmieniającym się świecie. Wielu pracowników odczuwa silną presję ze strony otoczenia by osiągać coraz lepsze wyniki w pracy i skutecznie realizować cele zawodowe. Życie w ciągłym biegu i stresie może doprowadzić do wielu problemów, takich jak wypalenie zawodowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czy depresja. Każdy chce być jak najlepszy w tym co robi i jest to zupełnie zrozumiałe. Dla niektórych pacjentów niezdolność do pracy z powodu osobistych problemów interpretowana jest jako powód do wstydu lub przyznanie się do własnych słabości. Jednak w zupełności tak nie jest. Każdy człowiek ma prawo do gorszego okresu w swoim życiu, zaś udanie się po pomoc do specjalisty jest najlepszym krokiem, jaki można podjąć w trosce o swoje zdrowie. Niektórzy pacjenci wolą jednak nie dzielić się powodem otrzymania zwolnienia lekarskiego. Czy istnieje więc możliwość przedłożenia pracodawcy dokumentu bez podania przyczyny jego otrzymania? Jak najbardziej tak. Co więcej, na żadnym zwolnieniu lekarskim nie widnieje informacja odnośnie przyczyny niezdolności pracownika do pracy. Jakie więc informacje zobaczy pracodawca? Są to: imię i nazwisko pracownika, numer PESEL, adres pracownika, pod którym będzie on przebywał na zwolnieniu, okres trwania zwolnienia, kod literowy zwolnieni, a także placówka wystawiająca dokument. Pracownik nie ma więc obowiązku informowania pracodawcy ani współpracowników o przyczynie swojej niezdolności do pracy. O tym, czy to zrobi, zadecyduje sam. Warto jednak pamiętać, iż udanie się na zwolnienie lekarskie z powodu gorszego okresu w życiu jest kwestią w zupełności normalną i akceptowalną przez społeczeństwo.