Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Artykuły |

Zespół stresu pourazowego i leczenie psychiatryczne

blank

Traumatyczne wydarzenia doświadczane w życiu, takie jak np. wypadek samochodowy czy doświadczenie wojny mogą negatywnie wpływać na ludzką psychikę. Jednym z niekorzystnych skutków takich doświadczeń jest zespół stresu pourazowego. Zaburzenie to kojarzone jest głównie z traumą wojenną, jednak doświadczyć go może każdy, kto przeżył w swoim życiu dramatyczne chwile.

Co to jest zespół stresu pourazowego?

Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest zaburzeniem psychiatrycznym obecnym u osób, które doświadczyły niezwykle trudnego doświadczenia. Wypadek samochodowy, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby czy doświadczenie wojny mogą powodować głębokie osadzenie się traumy w ludzkiej psychice. Mimo, iż PTSD dotyka wielu osób po ciężkich przeżyciach, istnieją pewne czynniki predysponujące do wystąpienia tego zaburzenia. Wśród nich wymienia się między innymi:

 • czynniki genetyczne,
 • doświadczenie traumy w dzieciństwie,
 • epizody depresyjne,
 • obecne w rodzinie choroby psychiczne,
 • płeć (częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn).

Stres pourazowy pojawia się najczęściej w okresie do pół roku od przeżytego wstrząsającego doświadczenia.

Zespół stresu pourazowego, objawy

Zespół stresu pourazowego nie przychodzi nagle. W wyniku przeżycia przykrego doświadczenia rozwija się on stopniowo i wciąż przybiera na sile. Objawy pojawiają się coraz częściej, zaś negatywne wspomnienia przeżywane są coraz intensywniej. Do najczęstszych objawów PTSD zaliczyć można:

 • silny lęk,
 • ciągłą czujność w obawie przed zagrożeniem,
 • koszmary i bezsenność,
 • zmęczenie,
 • rozdrażnienie,
 • unikanie innych osób,
 • zamknięcie się w sobie,
 • nieustanne przywoływanie przykrych wspomnień.

Zespół stresu pourazowego wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym dla chorego. Ciągły lęk, napięcie oraz, często występujące u pacjentów, poczucie naznaczenia przez krzywdę powodują, że chcą oni uciec od otaczającej rzeczywistości. Niestety, zdarza się, iż jest to ucieczka w alkohol, przyjmowanie nadmiernej ilości środków przeciwbólowych czy nawet podjęcie próby samobójczej.

Zespół stresu pourazowego, jak długo trwa?

Doświadczenie traumy u poszczególnych pacjentów jest mocno zindywidualizowane. Każdy bowiem inaczej odbiera traumatyczne doświadczenia, z którymi się spotkał. Również przebieg i czas trwania zespołu stresu pourazowego jest indywidualną kwestią. Nie można jednoznacznie stwierdzić, ile zaburzenie będzie trwało. Wszystko zależy bowiem od wielu czynników, między innymi indywidualnych predyspozycji, charakterystyki przeżytego doświadczenia czy jego znaczenia i interpretacji dla pacjenta. W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Psychicznych – ICD-10 wyodrębnione są trzy rodzaje zespołu stresu pourazowego:

 • ostry – czas trwania symptomów jest krótszy niż 3 miesiące,
 • przewlekły – czas trwania symptomów jest dłuższy niż 3 miesiące,
 • z początkiem opóźnionym – symptomy zaburzenia pojawiają się po pół roku od traumatycznego doświadczenia.

Zaburzenia mogą jednak trwać znacznie dłużej i wpływać znacząco zarówno na komfort życia chorego, jak i na jego zdrowie fizyczne i psychiczne.

Leczenie stresu pourazowego

Stres pourazowy, choć jest ciężkim doświadczeniem, to jednak należy podkreślić, iż u większości pacjentów jest możliwy do wyleczenia. Proces terapeutyczny polega zazwyczaj na połączeniu metod farmakologicznych i psychoterapii. Lekarz psychiatra po odbytej konsultacji i przeprowadzeniu niezbędnych badań stosuje najczęściej leki z grupy SSRI, które mają za zadanie wspomóc pacjenta w walce między innymi z lękiem. Równie istotnym elementem leczenia jest podjęcie psychoterapii. Psychoterapeuci zazwyczaj do przepracowania problemu stresu pourazowego decydują się na terapię poznawczo-behawioralną. Psychoterapia poznawczo-behawioralna składa się zazwyczaj z kilku do kilkunastu sesji i jest jedną z najskuteczniejszych metod walki z zespołem stresu pourazowego.
Na stres pourazowy narażony jest każdy, kto doświadczył w swoim życiu traumatycznego doświadczenia. W trudnych chwilach warto jednak pamiętać, że nie jest się osamotnionym. Każdy bowiem zasługuje na specjalistyczną pomoc i odpowiednią opiekę by móc odzyskać spokój ducha i powrócić do prawidłowego funkcjonowania w życiu.