Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Artykuły |

Wsparcie psychologiczne w podejmowaniu decyzji

Trudności w podejmowaniu decyzji mogą spotkać każdego z nas. Niejednokrotnie w naszym życiu mogliśmy przekonać się, jak trudno jest wybrać pomiędzy jedną opcją a drugą. Trudności mogą dotyczyć wielu sfer naszego życia – wybór pomiędzy pracą a studiami, decyzja dotycząca małżeństwa czy nawet kwestie związane z zakupami mogą być dla nas trudne i sprawiać, że czujemy się zagubieni. Trudności w podejmowaniu decyzji mogą wynikać z faktu, że zależy nam na wielu opcjach, które są dla nas korzystne, jednak nie potrafimy zrezygnować z żadnej z nich. To trudny dylemat, gdyż zawsze decydując się na jedną opcję zyskujemy pewne korzyści a jednocześnie coś tracimy. Wielu pacjentów poszukując pomocy nie jest w stanie podjąć odpowiednich wyborów życiowych, co znacząco wpływa na ich jakość życia. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy doświadczonego psychologa, który pomoże im wyjść z doświadczanego kryzysu.

Z czego wynika trudność w podejmowaniu decyzji?

Trudności w podejmowaniu decyzji są naturalnym elementem życia każdego z nas. To zrozumiałe, że potrafimy zastanawiać się nad wyborem kariery zawodowej, relacji z innymi czy własnych finansów. Są to decyzje, które wymagają od nas dużego zaangażowania, zaś ich skutki będą przez nas odczuwane w dalszym życiu. Dylematy mogą nas dotknąć także podczas codziennych czynności, na przykład w trakcie zakupów w supermarkecie. Przeżywane okazjonalnie nie są niczym złym. Wręcz przeciwnie, nawet drobne dylematy potrafią budować naszą umiejętność podejmowania trafnych decyzji.

Czasami zdarza się, że trudność w podejmowaniu decyzji stanowi dla pacjentów duży problem. Mowa nie tylko o poważnych decyzjach życiowych, ale również o codziennych wyborach. O tym skąd bierze się trudność w podejmowaniu decyzji może decydować kilka czynników, między innymi:

  • Nadmiar dostępnych opcji – nadmiar dostępnych opcji i rozwiązań w danej sytuacji może prowadzić nas do paraliżu decyzyjnego w którym nie potrafimy podjąć żadnej decyzji. Sytuacja ta jest szczególnie trudna, gdy dodatkowym ograniczeniem są czas i presja społeczna.
  • Brak informacji lub niepewność – niekiedy nie mamy wystarczających informacji dotyczących dostępnych opcji. Z tym problemem najczęściej zmagają się przyszli studenci oraz pracownicy chcący zmienić swoje miejsce pracy. Mimo iż otrzymujemy pewne informacje dotyczące wybranego kierunku czy nowego zawodu, nigdy nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądać w praktyce.
  • Presja społeczna – czasami możemy odczuwać presję społeczną, aby podjąć decyzję zgodnie z oczekiwaniami innych osób. Ta presja może wpływać na nasze potrzeby, wartości i sprawiać, że trudno jest podjąć autentyczną decyzję.
  • Obawa przed konsekwencjami – czasami pewne decyzje, które są konieczne do podjęcia mogą wiązać się z konsekwencjami w postaci odrzucenia bądź utraty. W wielu przypadkach możemy także odczuwać lęk przed niepowodzeniem, zwłaszcza w momencie zmiany zawodu bądź wyboru kierunku studiów.
  • Brak pewności siebie – może prowadzić do zwątpienia we własne umiejętności, zdolności i możliwości. Pacjenci, których cechuje niska pewność siebie mogą unikać podejmowania decyzji lub uciekać się z tą decyzją do bliskich im osób.

O tym, jak podejmować decyzje decydują zarówno nasze cechy osobowości i temperamentu jak również nasze doświadczenia, presja społeczna czy opinie innych.
W trudnych decyzjach warto skonsultować swoje obawy nie tylko z najbliższymi, ale również z doświadczonym w Poznaniu psychologiem, który pomoże dokonać trafnego wyboru.

Jak podejmować trudne decyzje?

Trudne decyzje, tak samo jak te codzienne, są nieodłącznym elementem naszego życia. Na przestrzeni lat wielu z nas mogło stanąć przed koniecznością wyboru opcji, której wpływ miał znaczenie na dalszy los. W takich momentach najczęściej towarzyszą nam lęk, niepewność odnośnie do dokonanego wyboru i wiele pytań. Najczęściej zastanawiamy się wtedy – jak podjąć trudną decyzję? W takich sytuacjach najczęściej staramy się zdobyć jak najwięcej informacji o dostępnych opcjach, analizujemy własne możliwości, ryzyko podjętych działań, staramy się opanować emocje, zaczerpnąć opinii bliskich czy zaufać własnym instynktom.
Te działania, mimo że słuszne, nie zawsze jednak prowadzą do dobrych rozwiązań. Często zdarza się, że po dogłębnej analizie problemu i konsultacji z bliskimi podjęta przez nas decyzja okazuje się nietrafiona. Trudności w podejmowaniu decyzji są jak najbardziej zrozumiałe. Warto pamiętać, że nietrafione decyzje nie świadczą o nas źle. Nie zawsze bowiem możemy wybrać w pełni dobrą opcję.

W pewnych sytuacjach możemy zwiększyć swoją szansę na wybór dobrych rozwiązań. Trudne decyzje mogą wynikać z wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. To czy dokonany przez nas wybór okaże się odpowiedni zależy również od naszej osobowości czy sytuacji życiowej. Warto w trudnych chwilach skonsultować się z dobrym psychologiem, który podpowie, jak podjąć decyzję. Doświadczony psycholog w Poznaniu po zapoznaniu się z sytuacją pacjenta wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie, by pomóc mu w wyborze najlepszej opcji. Psycholog najczęściej wykorzysta różne testy osobowości, testy predyspozycji czy kwestionariusze mierzące strategie radzenia sobie ze stresem. Pacjenci udając się na konsultację do psychologa w Poznaniu mogą liczyć na dogłębne poznanie własnych cech osobowości, umiejętności, mocnych i słabych stron, dzięki którym podjęcie trafnej decyzji będzie dla nich znacznie prostsze.

Jak nie żałować podjętych decyzji?

Trudności w podejmowaniu decyzji mogą wpływać na nasze samopoczucie i satysfakcję z podjętych działań. Czasami zdarza się, że pod wpływem presji społecznej czy braku pewności siebie dokonujemy wyborów, które nie są dla nas odpowiednie. Wielu pacjentów zastanawia się wtedy, czy można jeszcze coś zrobić? Na szczęście, zawsze można znaleźć wyjście z każdej sytuacji. W momencie, gdy podjęta decyzja okazała się nietrafiona warto od razu działać. Pierwszym krokiem do wyjścia z niekomfortowej sytuacji jest opanowanie silnych emocji, które mocno wpływają na postrzeganie rzeczywistości. Warto także przeanalizować zaistniałą sytuację, skonsultować się z bliskimi bądź współpracownikami w zakresie podjętych działań. Niezależnie od tego bardzo dobrym krokiem jest też zaczerpnięcie konsultacji z psychologiem. Psycholog w Poznaniu wysłucha pacjenta, obiektywnie oceni jego sytuację bez zbędnych emocji i wykona wszystkie możliwe działania, by pomóc mu w podjęciu trafnej decyzji lub naprawy podjętych kroków. Dobry psycholog wie, jak opanować emocje pacjenta, wskaże możliwe rozwiązania i sprawi, że pacjent na nowo będzie mógł cieszyć się każdą chwilą.