Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Artykuły |

Terapia indywidualna a grupowa, różnice i korzyści

Wybór pomiędzy psychoterapią indywidualną a grupową może sprawić trudność wielu pacjentom. Zarówno jedna jak i druga forma wsparcia mają wiele korzyści, jednak nie zawsze przynoszą te same efekty. Dla wielu psychoterapia grupowa jest znakomitą okazją do rozwoju, podczas gdy inni wolą zgłębić swoje kwestie indywidualnie z terapeutą. Zatem którą formę wsparcia wybrać?

Etapy psychoterapii indywidualnej

Terapia indywidualna w przeciwieństwie do terapii grupowej cechuje się silną relacją terapeutyczną pomiędzy specjalistą a pacjentem. W trakcie indywidualnych spotkań w gabinecie bądź online psychoterapeuta skupia się wyłącznie na danym pacjencie. Głównym elementem tej formy psychoterapii jest pomoc w zrozumieniu i radzeniu sobie z negatywnymi emocjami oraz
w skutecznym samorozwoju.

Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie psychologa z pacjentem, w trakcie której specjalista wykorzystuje różne techniki terapeutyczne. Zależnie od wybranego nurtu ma określoną formę i odbywa się według określonych schematów. Standardowo wyróżnić można następujące etapy psychoterapii indywidualnej:

 • Ocena i diagnoza – w trakcie pierwszego spotkania terapeuta chce zrozumieć osobę pacjenta, jego styl życia, doświadczane problemy i troski. Ocena i diagnoza odbywają się nie tylko na podstawie wywiadu, ale również za pomocą różnych testów psychologicznych. O ich zastosowaniu decyduje terapeuta po dogłębnie przeprowadzonym wywiadzie. Najczęściej są to kwestionariusze dotyczące osobowości, rozwoju depresji czy temperamentu.
 • Nawiązanie relacji i sformułowanie celu terapii – kluczowym elementem każdej terapii jest wzajemne zaufanie pomiędzy specjalistą a pacjentem. Dlatego na początku sesji psycholog zawiera kontrakt w którym szczegółowo ustala zasady odbywanych spotkań i cele które chce osiągnąć pacjent.
 • Praca terapeutyczna – w trakcie kolejnych spotkań psychoterapeuta wraz z pacjentem pracują nad osiągnięciem wyznaczonych celów. Mogą to być na przykład rozwój strategii radzenia sobie ze stresem, pomoc w depresji czy rozwój relacji z innymi. W trakcie pracy terapeutycznej pacjent proszony jest o wykonanie różnych ćwiczeń, analizę własnych myśli
 • i zachowań oraz o aktywną rozmowę z psychologiem.
 • Monitorowanie postępów – wszystkie sesje są dokładnie nadzorowane przez terapeutę. Dzięki temu psycholog wraz z pacjentem mogą oceniać czy prowadzone działania przynoszą pożądane efekty.
 • Zakończenie terapii – gdy pacjent jest zadowolony z osiągniętych rezultatów, może zakończyć terapię. W trakcie ostatnich spotkań omawiane są osiągnięte cele, specjalista rozwiewa ostatnie wątpliwości pacjenta i udziela wskazówek na przyszłość.

Poszczególne etapy psychoterapii indywidualnej są dopasowane do potrzeb każdego pacjenta. Może bowiem okazać się, że w trakcie sesji pacjent odkryje nowe cele terapeutyczne nad którymi również będzie chciał pracować ze specjalistą. Terapia może być także modyfikowana pod wpływem nowych wydarzeń w życiu pacjenta. Jednak dzięki regularnej pomocy terapeuty korzystający
z psychoterapii indywidualnej są zadowoleni z osiągniętych efektów.

Poszukując terapii indywidualnej w Poznaniu warto zwrócić uwagę między innymi na doświadczenie terapeuty, jego wykształcenie i nurt w którym pracuje. Wybór dobrego specjalisty gwarantuje solidne wsparcie i opiekę w trakcie całej psychoterapii.

Cele terapii indywidualnej

Cele psychoterapii indywidualnej mogą różnić się w zależności od potrzeb pacjenta. Najczęściej terapeuci pracują nad poprawą zdrowia psychicznego i emocjonalnego oraz nad osiągnięciem konkretnych, wskazanych przez pacjenta celów. Zaliczyć do nich można między innymi chęć zrozumienia siebie, lepsze radzenie sobie z emocjami, poprawa relacji z innymi, radzenie sobie
w kryzysie, rozwój osobisty czy zwiększenie samoakceptacji i poczucia własnej wartości.

W trakcie terapii specjalista pracuje wspólnie z pacjentem nad osiągnięciem wyznaczonych wcześniej celów. Oczywiście różne potrzeby mogą się również pojawić w trakcie kolejnych sesji, dlatego ważna jest dobra i swobodna komunikacja między specjalistą a pacjentem. Dzięki prawidłowej relacji terapeutycznej z dobrym psychologiem możliwe jest osiągnięcie zadowalających rezultatów.

Terapia systemowa indywidualna

Jedną z wyjątkowych form wsparcia jest terapia systemowa indywidualna. Jest to forma terapii rodzinnej lub systemowej, która jest dopasowana do pracy z konkretnym pacjentem a nie grupą. Terapia systemowa indywidualna koncentruje się na poznaniu i poprawie relacji pacjenta z jego najbliższym otoczeniem, najczęściej z rodziną bądź przyjaciółmi.

W trakcie kolejnych spotkań dokonuje się analizy otoczenia w jakim pacjent żyje na co dzień. Mowa tu o wszystkich grupach z jakimi ma do czynienia, takimi jak rodzina, grupy rówieśnicze czy znajomi w pracy. Terapia systemowa zakłada, że problemy pacjenta wynikają z nabytych
w przeszłości wzorców zachowań wśród innych ludzi.

W kolejnych etapach specjalista skupia się na znaczeniu relacji w życiu pacjenta. Może bowiem okazać się, że ważne dla niego osoby, takie jak rodzina czy przyjaciele znacząco wpływają na to, jak funkcjonuje wśród ludzi.

Po rozpoznaniu kontekstu i wszystkich relacji pacjenta, terapeuta pomaga rozwinąć prawidłowe wzorce zachowań. W trakcie terapii możliwe jest rozwiązanie konkretnych problemów pacjenta
i rozwój prawidłowych relacji z innymi.

Terapia systemowa indywidualna ma na celu pomóc zrozumieć kontekst w jakim na co dzień funkcjonujemy. Dzięki pomocy terapeuty możemy lepiej zrozumieć jak działamy wśród innych.

Terapia grupowa

Inną formą wsparcia chętnie wybieraną przez pacjentów jest terapia grupowa. Jest to forma psychoterapii która polega na regularnych spotkaniach terapeuty z grupą pacjentów. W trakcie spotkań uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, problemami, uczuciami czy sukcesami związanymi z terapią. Sesje mogą odbywać się w różnych kontekstach, takich jak grupy wsparcia czy grupy terapeutyczne.

Najczęściej w jednej grupie znajdują się pacjenci, którzy zmagają się z tym samym bądź podobnym problemem. Grupa ma formę ekskluzywną, składa się z określonej liczby członków którzy zobowiązują się do przestrzegania zasad terapii. Prócz wzajemnego szacunku i zrozumienia jedną
z najważniejszych jest poufność i zachowanie tajemnicy. Wszelkie kwestie poruszane na terapii pozostają w gabinecie i nie są wynoszone poza jego mury. Daje to pacjentom poczucie swobody
w dzieleniu się własnymi przeżyciami i opiniami.

W trakcie terapii grupowej uczestnicy zyskują nie tylko wsparcie i wzajemne zrozumienie, ale również uczą się wielu ważnych aspektów. Wchodząc w relację z innymi mogą rozwinąć umiejętności interpersonalne, sposoby komunikacji, wzajemną empatię i refleksję.

Terapia grupowa dla wielu pacjentów może być początkowo trudnym doświadczeniem. To naturalne, że nie jest łatwo otworzyć się przed grupą nowopoznanych osób. Jednak w czasie kolejnych sesji terapeuta wraz z innymi uczestnikami dokładają wszelkich starań, by każdy członek grupy czuł się swobodnie i bezpiecznie. Dobry psychoterapeuta potrafi stworzyć przestrzeń, która zapewni zadowalające rezultaty terapii.

Terapia indywidualna czy grupowa – którą wybrać?

Zarówno terapia indywidualna jak i grupowa mają liczne korzyści. Decyzja o wyborze zależy jednak od indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Terapia indywidualna może być lepsza dla pacjentów, którzy:

 • doświadczają bardzo osobistych problemów i chcą powierzyć je jedynie terapeucie,
 • nie czują się komfortowo w grupie,
 • potrzebują indywidualnego i intensywnego wsparcia, na przykład w rozwoju osobowości.

Niektórzy pacjenci jednak znacznie bardziej cenią sobie wsparcie grupowe. Dlatego psychoterapia grupowa może być odpowiednia w momencie, gdy:

 • pacjent czuje potrzebę wsparcia ze strony innych niż terapeuta osób,
 • chce rozwinąć swoje zdolności interpersonalne,
 • pragnie zrozumieć doświadczenia innych osób.

Czasami wybór pomiędzy psychoterapią indywidualną a grupową sprawia duże trudności. Zarówno jedna jak i druga forma wsparcia mogą pomóc w rozwiązaniu trudności i rozwoju własnej osobowości. Dlatego jeśli mamy trudność z decyzją, warto zaczerpnąć porady psychologa w klinice. Dobry specjalista po zapoznaniu się z potrzebami pacjenta doradzi odpowiednią formę terapii która przyniesie najlepsze efekty.