Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Artykuły |

Różne podejścia w psychoterapii. Wybór odpowiedniego nurtu

Wybór odpowiedniego psychoterapeuty jest ważny dla sukcesu terapii. Liczą się nie tylko renoma kliniki czy doświadczenie specjalisty, ale również nurt w którym pracuje. Wielu pacjentów może zastanawiać się, które nurty są odpowiednie dla ich problemów. By ułatwić ten wybór, warto przyjrzeć się najczęściej wybieranym nurtom terapeutycznym.

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (w skrócie CBT) to jedna z najczęściej wybieranych form psychoterapii. Koncentruje się na zrozumieniu myśli, uczuć, przekonań i zachowań pacjenta, które wpływają na to, jak funkcjonuje. Podejście poznawczo-behawioralne zakłada, że nasze myśli i zachowania bezpośrednio wpływają na emocje i sposób życia. Terapia CBT składa się z kilku aspektów, wśród których można wymienić:

 • identyfikację negatywnych myśli,
 • zrozumienie związku między myślami a zachowaniem,
 • rozwijanie konstruktywnych myśli i zachowań,
 • samoobserwację.

Terapia poznawczo-behawioralna pomaga w leczeniu różnych problemów, takich jak depresja, lęk, zaburzenia odżywiania czy zespół stresu pourazowego. CBT jest terapią krótkoterminową, skoncentrowaną na rozwiązywaniu konkretnych problemów. Poszukując terapii poznawczo-behawioralnej w Poznaniu warto zwrócić uwagę na doświadczenie
i skuteczność terapeuty. Dzięki wysokim kwalifikacjom specjalista może skutecznie pomóc pacjentom w zmianie nawyków i przekonań.

Terapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt to forma terapii, która skupia się na rozwoju świadomości, zrozumieniu własnych uczuć, emocji i budowaniu relacji z innymi ludźmi. Psychoterapeuta wspiera pacjentów w procesie terapeutycznym i prowadzi przez każdy etap. W tej formie pomocy ważne jest bowiem założenie, że każdy pacjent z pomocą specjalisty jest zdolny do zmiany swoich zachowań i niekorzystnych dla niego przekonań. Na psychoterapię Gestalt składają się kluczowe aspekty, takie jak:

 • skoncentrowanie się na teraźniejszości,
 • rozwijanie świadomości własnych myśli i uczuć,
 • głębokie przemyślenia na temat różnych aspektów własnej osobowości,
 • wykorzystanie kreatywności pacjenta w celu lepszego zrozumienia emocji.

W psychoterapii Gestalt wykorzystuje się także różne eksperymenty i ćwiczenia, dzięki którym pacjent może lepiej zrozumieć własne problemy i z pomocą terapeuty znaleźć sposób na ich rozwiązanie. Równie ważna jest także relacja terapeutyczna. Poszukując dobrego psychoterapeuty Gestalt w Poznaniu warto pamiętać, że powinien budować bezpieczną
i zaufaną relację z pacjentem. Tylko profesjonalna relacja z psychoterapeutą gwarantuje dobre efekty i skuteczną pomoc prowadzonych działań.

Terapia dialektyczno-behawioralna

Mniej popularną, jednak bardzo skuteczną formą pomocy jest również terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Jest to forma psychoterapii, która łączy w sobie elementy terapii behawioralnej i terapii poznawczej z technikami uważności. Na początku stosowana była głównie u pacjentów zmagających się z zaburzeniami osobowości. Liczne badania
i praktyka pokazały jednak, że terapia ta jest skuteczna także w innych problemach, takich jak depresja czy uzależnienia. Składają się na nią następujące elementy:

 • skupienie na tym, co tu i teraz,
 • poznanie nowych technik regulacji emocji,
 • nauka radzenia sobie ze stresem,
 • rozwój relacji,
 • samoakceptacja.

Terapia dialektyczno-behawioralna, tak samo jak terapia behawioralna poznawcza jest krótkoterminowa i skupia się na udzieleniu pomocy pacjentom w jak najkrótszym czasie. Oczywiście, szybki czas terapii nie oznacza jej gorszej jakości. Całość oddziaływań jest prowadzona strukturalnie i pod nadzorem doświadczonego terapeuty.

Teoria psychoanalizy

Ostatnią najczęściej wybieraną formą terapii jest terapia psychoanalityczna. Opiera się ona na teorii psychoanalizy Zygmunta Freuda, która mówi o roli nieświadomości, procesach psychicznych i wewnętrznych konfliktach budujących osobowość jednostki. Terapeuta pracujący w nurcie psychoanalizy odwołuje się do jej następujących elementów:

 • Założenie, że umysłem każdego człowieka kierują: świadome myśli i uczucia, nieświadomość oraz przedświadomość czyli myśli i uczucia, które są nieaktywne w danej chwili.
 • Osobowość każdego pacjenta składa się z nieświadomych pragnień, racjonalnego działania i pragnienia doskonałości do której dąży każdy z nas.
 • Mechanizmy obronne, takie jak na przykład wyparcie myśli.
 • Rozwój psychoseksualny, według którego na rozwój osobowości człowieka wpływają różne etapy życia seksualnego.

Na podstawie powyższych założeń powstała terapia psychoanalityczna, która koncentruje się na badaniu nieświadomych procesów i analizowaniu swobodnych skojarzeń pacjenta. Mimo, iż terapia psychoanalityczna nie była popularna w ubiegłych latach, wielu specjalistów obserwuje jej duży wpływ na rozwój psychologii i pomoc pacjentom.

Nurty psychoterapeutyczne są istotnym elementem skutecznej terapii. Mimo, iż ich wybór nie jest najprostszy, zdecydowana większość pacjentów jest zadowolona ze swoich wyborów. Warto pamiętać, że wszystkie wątpliwości można spokojnie rozwiać na pierwszym spotkaniu ze specjalistą. Jeśli okaże się, że wybrany przez nas terapeuta nie odpowiada naszym potrzebom, bez problemu nakieruje nas na terapeutę w innym, najlepszym dla nas nurcie.