Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Artykuły |

Psychoterapia indywidualna. Jak znaleźć wsparcie dla swoich potrzeb

Psychoterapia indywidualna jest najczęściej wybieraną formą wsparcia. Składa się z wielu etapów, zaś nad każdym z nich czuwa doświadczony psychoterapeuta. Pacjenci kierując się do sprawdzonej kliniki i dobrego terapeuty mogą mieć pewność, że proces terapii przyniesie im pozytywne rezultaty.

Czym jest psychoterapia indywidualna?

Poszukując pomocy terapeutycznej bądź psychologicznej często stajemy przed dylematem – jaki rodzaj wsparcia wybrać? Najczęściej pacjenci zgłaszają się po pomoc psychologiczną, na terapię grupową i terapię indywidualną. Dla wielu te formy wsparcia mogą brzmieć bardzo podobnie, jednak istnieją między nimi zasadnicze różnice.

Pomoc psychologiczna jest udzielana przez wykwalifikowanego psychologa. Najczęściej jest to doraźna forma pomocy w trudnych momentach życia. Głównym celem pomocy psychologicznej jest poprawia zdrowia psychicznego i emocjonalnego pacjenta i polepszenie samopoczucia. Najczęściej ta metoda wsparcia obejmuje diagnozę i ocenę psychologiczną, poradnictwo i wsparcie, psychoedukację a także interwencję kryzysową w ciężkich chwilach.

Terapia grupowa z kolei jest formą psychoterapii w której grupa pacjentów spotyka się regularnie pod nadzorem wykwalifikowanego psychoterapeuty. Pacjenci podczas spotkań pracują nad rozwiązaniem problemów emocjonalnych, dzielą się własnymi przemyśleniami
i doświadczeniami. Dzięki wzajemnej rozmowie w grupie mogą oni wspierać się nawzajem oraz zyskać życzliwość i zrozumienie ze strony innych osób.

Najczęściej wybierają formą terapii jest jednak psychoterapia indywidualna. Jest to forma indywidualnych spotkań z terapeutą w gabinecie lub online. Podczas prywatnych i poufnych spotkań pacjenci mają możliwość otwartego dzielenia się swoimi myślami, uczuciami
i doświadczeniami z terapeutą w bezpiecznym środowisku. Podczas sesji psychoterapeuta pracuje z pacjentem nad rozwiązaniem jego problemów emocjonalnych i poprawą jakości życia. Psychoterapia indywidualna pozwala pacjentom lepiej zrozumieć źródło ich problemów a także dążyć do poprawy zdrowia psychicznego. W przeciwieństwie do psychoterapii grupowej pacjent może skupić się jedynie na sobie a także dostosować ilość spotkań do swoich potrzeb.

Etapy psychoterapii indywidualnej

Psychoterapia indywidualna to proces, który zazwyczaj trwa od kilku miesięcy to kilku lat. Jest to bowiem metoda leczenia, która wymaga czasu i zaangażowania pacjenta wraz
z terapeutą. Mimo długości jej trwania i wielu sesji do odbycia, psychoterapia indywidualna przebiega według określonych etapów.

Proces psychoterapii indywidualnej często jest zależy od wybranego przez pacjenta nurtu. Najczęściej jest to jednak proces, który składa się z następujących etapów:

 • Ocena i diagnoza – psychoterapia indywidualna najczęściej rozpoczyna się od diagnozy problemu pacjenta. Terapeuta prócz wywiadu sięga również po inne metody diagnostyczne, na przykład testy osobowości. Dzięki zastosowaniu wielu metod zyskuje on pełen obraz osobowości i problemów pacjenta, co znacząco ułatwia postawienie diagnozy i podjęcie odpowiednich metod.
 • Określenie celów terapeutycznych – po zebraniu informacji i przeprowadzeniu diagnozy terapeuta wspólnie z pacjentem ustala cele terapeutyczne. Dzięki wskazaniu efektów do jakich chcemy dążyć psychoterapia indywidualna jest nakierowana na rozwiązanie problemów pacjenta i przynosi zadowalające efekty.
 • Praca nad zrozumieniem źródła problemów – by wprowadzić zmianę w życiu pacjenta, niezbędne jest ustalenie źródła problemu. Najczęściej trudności wynikają
 • z nieprawidłowych wzorców zachowań, przeżytych traum i relacji z innymi.
 • Praca nad zmianą – po rozpoznaniu źródła problemów psychoterapeuta wspólnie
 • z pacjentem pracuje nad zmianą jego sytuacji. Poprzez wykorzystanie technik terapeutycznych i otwartej rozmowy pomaga wyzbyć się trudności i rozwinąć strategie radzenia sobie w trudnych chwilach.
 • Monitorowanie postępów – w trakcie psychoterapii specjalista nieustannie monitoruje postępy pacjenta. W momencie, gdy cele terapeutyczne nie są osiągane a pacjent nie jest zadowolony z prowadzonych sesji, specjalista zmienia proces terapii adekwatnie do potrzeb podopiecznego.
 • Zakończenie terapii – gdy cele terapeutyczne zostaną osiągnięte a pacjent jest w pełni zadowolony z efektów, psychoterapia dobiega końca. W ciągu ostatnich spotkań specjalista udziela wskazówek dotyczących dalszego funkcjonowania i radzenia sobie w codziennym życiu.

Poszukując terapii indywidualnej w Poznaniu warto zwrócić uwagę na dostępność specjalistów. Psychoterapia indywidualna na NFZ może być bowiem trudno dostępna ze względu na niewielką ilość specjalistów i duże zainteresowanie pacjentów. Niektórzy mogą
w tej sytuacji zastanawiać się, ile kosztuje psychoterapia indywidualna. Jest to ważna kwestia, jednak należy pamiętać, że problemy natury emocjonalnej mogą postępować niezwykle szybko. Dlatego istotne jest, by w miarę możliwości zadbać o swoje zdrowie psychiczne możliwie jak najszybciej. Przy wyborze kliniki warto także zwrócić uwagę na harmonogram sesji. Niezwykle kluczowe jest, by w procesie leczenia spotkania z terapeutą odbywały się regularnie. Systematyczna praca i zaangażowanie terapeuty gwarantują pacjentom najlepsze efekty.

Cele psychoterapii indywidualnej

Pacjenci przychodzą do gabinetu terapeuty z różnymi kwestiami. Dla jednych ważna jest praca nad problemami, inni zaś chcą doskonalić swoją osobowość. Cele psychoterapii indywidualnej mogą być zróżnicowane i zależne od indywidualnej sytuacji pacjenta. Najczęściej terapeuci pracują z podopiecznymi nad:

 • zmniejszeniem objawów problemów emocjonalnych,
 • zrozumieniem siebie,
 • rozwojem strategii radzenia sobie w trudnych chwilach,
 • poprawą relacji,
 • osiągnięciem konkretnych, wyznaczonych przez pacjenta celów.

Niektórzy pacjenci udając się pierwszy raz do terapeuty mogą nie wiedzieć, jaki cel chcą osiągnąć przez psychoterapię. Nie ma w tym oczywiście nic złego. W momencie, gdy pacjent nie jest pewien jakich trudności doświadcza bądź nad czym chce pracować, specjalista dołoży wszelkich starań by terapia przyniosła najlepsze efekty. Cele psychoterapii indywidualnej mogą również zmieniać się w trakcie kolejnych spotkań. Dlatego ważna jest dobra komunikacja między terapeutą a pacjentem o którą potrafią zadbać doświadczeni specjaliści.