Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00

Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook

Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook Klinika LMC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających fanpage Klinika LMC Spółka z o.o. za pośrednictwem serwisu Facebook (dalej: Serwis lub Facebook) jest Klinika LMC  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą Poznaniu przy ul. Święty Marcin 73/8 KRS 0000900724 NIP 7831837106, którą reprezentuje Bartłomiej Lubikowski – Prezes Zarządu zwany dalej Administratorem. Kontakt do Administratora: adres jak wyżej lub pod numerem telefonu: 784 355 472

Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować pisząc na adres drezmo.odo@gmail.com

Klinika LMC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest administratorem danych bezpośrednio związanych z założeniem przez Ciebie profilu oraz danych dotyczących informacji o Twojej aktywności wynikającej z użytkowania Serwisu.

Administrator określił zasady przetwarzania danych w odrębnych, wewnętrznych uregulowaniach. w sprawie tych uregulowań można się skontaktować pod adresem mailowym: info@klinika-lmc.pl

Cel o podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane przetwarzane będą w celu:

– prowadzenia fanpage pod nazwą @ Klinika LMC na portalu Facebook, w tym informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu działalności Kliniki LMC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Serwisu (np. komentarze, chat  i wiadomości) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 

Okres przechowywania danych

– dane zgormadzone w wiadomościach prywatnych – przez czas niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania lub do momentu zakończenia współpracy;

– dane zawarte w komentarzach pod wybraną publikacją – będą dostępne do czasu usunięcia ich przez autora;

– dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger – podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook;

– dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w Serwisie tj. 2 lata.

Administrator nie archiwizuje danych osobowych oraz Twojej aktywności na fanpage’u poza serwisem Facebook.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą zostać udostępnione:

– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpagea;

– właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook.

Dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-USPrivacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Przysługujące Ci prawa W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.