Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Artykuły |

Jak wybrać odpowiedniego terapeutę online

Psychoterapia online to terapia, która od dawna widnieje w ofercie wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów. Wydarzenia ostatnich lat spowodowały znaczny wzrost zainteresowania tą formą terapii, zaś metody oddziaływań online nieustannie się rozwijają. Dla niektórych pacjentów konsultacje terapeutyczne online mogą brzmieć niepokojąco. Przez wiele lat powszechna była bowiem opinia, że usługi świadczone online cechuje niższa jakość w stosunku do konsultacji stacjonarnych, zaś same oddziaływania terapeutyczne mogą być mało komfortowe. Na szczęście, usługi terapeutyczne online w ostatnich latach znacząco się rozwinęły. Uwzględniają one nie tylko komfort klienta, ale przede wszystkim stawiają na jakość i skuteczność w relacji z terapeutą. Wybór odpowiedniego specjalisty dla wielu pacjentów wciąż jednak bywa trudnym zadaniem. Ilość nurtów, specjalizacji czy ukończonych studiów sprawiają, że nieraz wybór odpowiedniego terapeuty jest dużym dylematem. Czym zatem kierować się przy wyborze terapeuty online?

W jaki sposób wybrać właściwego terapeutę online?

Psychoterapia online jest metodą leczenia, która ma na celu pomóc pacjentom uporać się z takimi trudnościami jak depresja, zaburzenia lękowe czy uzależnienia. Opiera się na indywidualnej relacji pacjenta z wykwalifikowanym terapeutą, który ma za zadanie przeprowadzić klienta w bezpieczny sposób przez proces terapii i osiągnąć pożądane dla niego skutki. Wybór psychoterapeuty bywa jednak trudnym zadaniem. Na decyzję o wyborze danego specjalisty wpływają bowiem nie tylko oceny dotychczasowych pacjentów, ale również wykształcenie terapeuty, ukończone przez niego kursy czy nurt w jakim prowadzi terapię.

Poszukując odpowiedniego terapeuty warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na jego wykształcenie. Dobry terapeuta powinien bowiem znać się na ludzkiej psychice, doświadczanych emocjach i metodach pomocy. Bardzo ważne jest, by terapeuta był absolwentem psychologii i ukończył szkolenie w dedykowanej szkole psychoterapeutycznej. Dzięki temu pacjent zyskuje gwarancję rzetelnej i fachowej pomocy opartej na aktualnej wiedzy psychologicznej. Dobry terapeuta powinien również nieustannie się rozwijać. Świadczyć mogą o tym doświadczenie zawodowe czy ukończone kursy.

Drugim istotnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest nurt w jakim terapeuta prowadzi psychoterapię. W psychoterapii istnieje wiele różnych nurtów, zaś każdy z nich cechuje inna filozofia, metody pracy i podejście do pacjenta. Wśród głównych nurtów terapeutycznych wymienić można:

  • Nurt psychoanalityczny i psychodynamiczny – pierwszy z wymienionych skupia się na założeniach o nieświadomych procesach i popędach rządzących ludzką psychiką.
  • Jest to stwierdzenie wywodzące się z teorii Zygmunta Freuda, zaś celem psychoanalizy jest uświadomienie wewnętrznych procesów i konfliktów w celu dokonania adaptacyjnej zmiany. Nurt psychodynamiczny jest z kolei pochodną psychoanalizy. Terapeuta psychodynamiczny omawia z pacjentem dotychczasowe doświadczenia
  • i zwiększa świadomość odczuwanych emocji i motywacji.
  • Nurt poznawczo-behawioralny – terapeuci pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym skupiają się głównie na zmianie przekonań i nieadaptacyjnych zachowań u pacjentów. Klienci często proszeni są o wykonywanie różnych ćwiczeń domowych w celu nabywania nowych umiejętności poznawczych czy społecznych.
  • Nurt egzystencjalno-humanistyczny – w centrum zainteresowań terapeutów z tego nurtu jest ludzka natura i egzystencja. Specjaliści pomagają klientom odkryć cele życiowe, szeroko ujęty sens egzystencji i sposób na samorealizację.
  • Nurt systemowy – terapeuci prowadzący konsultacje w nurcie systemowym ujmują pacjenta jako nieodłączną część społeczeństwa. Nurt systemowy zakłada bowiem, że człowiek jest istotą społeczną i do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje obecności innych ludzi. Dlatego głównym celem terapii jest skupienie się na relacjach pacjenta
  • i poprawie komunikacji.
  • Nurt integracyjny – jest to szczególny nurt, który łączy różne założenia i metody terapeutyczne w celu dostosowania ich indywidualnie do problemów pacjenta.
  • Na podstawie szerokiej diagnozy i wywiadu z pacjentem specjalista dobiera odpowiedni zestaw metod terapeutycznych i technik mających pomóc w rozwiązaniu doświadczanych trudności.

Terapia psychologiczna online, tak samo jak terapia stacjonarna, daje pacjentom możliwość zmiany wybranego uprzednio nurtu. Jeśli pacjent stwierdzi, że wybrany terapeuta nie spełnia jego oczekiwań, zawsze ma prawo do zmiany specjalisty. To naturalne, że u klientów sprawdzają się różne metody terapii. Ważne, by w terapii psychologicznej online również nie obawiać się komunikować specjaliście własnych potrzeb czy uwag dotyczących konsultacji. Dzięki temu spotkania cechują się większą efektywnością, zaś efekty terapeutyczne są dla pacjenta zadowalające.

W jaki sposób zweryfikuję czy wybrałem właściwego terapeutę online?

Wybór specjalisty to ważny krok dla pacjentów, którzy decydują się na terapię online. Klienci odwiedzający klinikę najczęściej oczekują od terapeutów nie tylko odpowiedniego wykształcenia czy doświadczenia, ale również empatii i zrozumienia. Psychoterapia online tak samo jak terapia stacjonarna musi cechować się wysoką efektywnością i stwarzać poczucie bezpieczeństwa. Dzięki dobrej relacji pacjenta z terapeutą możliwe staje się bowiem udzielenie pomocy psychologicznej zarówno w osobistych problemach jak również w relacjach z innymi. Jednak w jaki sposób zweryfikować, czy wybrany terapeuta online jest odpowiedni?
Prócz właściwych kwalifikacji, warto zapoznać się z nurtem terapeutycznym, w którym pracuje dany specjalista. Dzięki wstępnej wiedzy na temat technik terapeutycznych w danym nurcie pacjenci mogą zorientować się, czy sposób pracy danego specjalisty będzie dla nich odpowiedni. Na etapie poszukiwań warto również zwrócić uwagę na opinie dotychczasowych pacjentów. Czytanie recenzji pozwoli pacjentom zorientować się, jak terapeuta jest postrzegany w oczach innych. Dobrą praktyką przy poszukiwaniu terapeuty online jest także umówienie się na pierwszą konsultację. Pierwsze spotkanie ma służyć wzajemnemu poznaniu i rozwianiu wątpliwości pacjenta. Jest ono niezobowiązujące, dlatego warto przed rozpoczęciem psychoterapii online spotkać się z potencjalnym terapeutą i zdecydować, czy jest on odpowiednim specjalistą. W podjęciu tej decyzji należy także słuchać własnych uczuć. Psycholog online powinien cechować się empatią, zrozumieniem i profesjonalizmem. Dlatego jeśli w relacji z terapeutą pacjent odczuwa dyskomfort, może to być sygnał do rozważenia innego specjalisty.

Opinie na temat psychoterapii online udzielane przez pacjentów są niezwykle pozytywne. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu psychologów terapia online może być tak samo skuteczna jak pomoc udzielana w gabinecie. Dzięki zdalnym konsultacjom z terapeutą pacjent nie musi przerywać terapii w czasie podróży służbowych czy wyjazdów wakacyjnych. Jeśli natomiast będzie on odczuwał potrzebę bezpośredniego spotkania z terapeutą w klinice, zawsze ma taką możliwość.