Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Artykuły |

Czym jest psychologia pozytywna?

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o takich konstruktach, jak dobrostan psychiczny, zadowolenie z życia i szczęście. Wielu z nas w natłoku codziennych zdarzeń próbuje odnaleźć swój sens życia i radość z najmniejszych rzeczy. Często nie jest to łatwe. Problemy dla codziennego mogą skutecznie utrudnić radość z codzienności. O tym, jak przejść szczęśliwie przez życie, mówi psychologia pozytywna, nowa dziedzina nauki w psychologii, która rozwija się w dynamicznym tempie.

Czym jest psychologia pozytywna?

Wielu pacjentów przychodząc na sesję do psychologa pierwszy raz dowiaduje się
o istnieniu nauki, jaką jest psychologia pozytywna. Nic dziwnego, jest to bowiem względnie nowy, ale dynamicznie rozwijający się nurt badań zmierzający do wyjaśniania, na czym,
z punktu widzenia psychologii, polega dobre i szczęśliwe życie. W przeciwieństwie do tradycyjnych nurtów psychologicznych, które często skupiają się na identyfikacji i leczeniu problemów psychicznych, psychologia pozytywna zajmuje się badaniem czynników, które sprawiają, że życie staje się pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące i znaczące.

Inicjatorem psychologii pozytywnej był Martin Seligman, amerykański psycholog, który określał psychologię pozytywną jako naukę, która „koncentruje się na tym, co sprawia, że życie jest warte życia. Jej badania i praktyka mają wyjaśnić tajemnicę ludzkiej siły i przyczyniać się do jej wzrostu”.

Psychologia pozytywna bada obszary ludzkiego szczęścia i spełnienia. Prócz tego główne obszary jej zainteresowań obejmują:

 • Siły osobiste – badania w obszarze psychologii pozytywnej skupiają się na identyfikowaniu i rozwijaniu sił osobistych, takich jak optymizm, wdzięczność, empatia, wytrwałość i umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 • Relacje interpersonalne – psychologia pozytywna bada również czynniki wpływające na jakość i satysfakcję z relacji interpersonalnych, w tym na przywiązanie, wsparcie społeczne, empatię i komunikację.
 • Rozwój osobisty – psycholodzy z nurtu psychologii pozytywnej interesują się procesem rozwoju osobistego i dążeniem do samorealizacji, samodoskonalenia i osiągania pełnego potencjału.
 • Optymalne funkcjonowanie – badania w obszarze psychologii pozytywnej skupiają się także na warunkach i czynnikach sprzyjających optymalnemu funkcjonowaniu jednostki w różnych obszarach życia, takich jak praca, nauka i życie rodzinne.

Głównym celem psychologii pozytywnej jest zrozumienie tego, co sprawia, że życie ludzkie staje się pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące i znaczące oraz rozwijanie tych praktyk, które mogą wspomóc pacjentów w osiągnięciu ich celu.

Psychologia pozytywna w praktyce

Psychologia pozytywna, mimo że jest młodą nauką, jest sukcesywnie wykorzystywana w wielu gabinetach psychologicznych. Specjaliści bazując na najnowszych odkryciach naukowych pracują z pacjentem nad identyfikacją jego mocnych stron, zwiększeniu produktywności i pełnej satysfakcji z życia.

Psychologia pozytywna w praktyce czerpie inspirację z wielu nurtów i odkryć naukowych. Do podstawowych konceptów psychologii pozytywnej możemy natomiast zaliczyć:

 • wdzięczność – dostrzeganie i docenianie wszystkich dobrych rzeczy, które spotykają pacjentów w ciągu ich życia;
 • odporność psychiczną – oznacza zdolność do przywracania dobrego funkcjonowania po trudnych doświadczeniach i częste odczuwanie pozytywnych emocji;
 • szczęście – uczucie ogólnej radości, zadowolenia i poczucia spełnienia, które może być wynikiem różnych czynników, w tym pozytywnych relacji, osiągnięć osobistych, satysfakcji z pracy, doświadczenia pozytywnych emocji i poczucia sensu w życiu.

Powyższe konstrukty mogą być w pełni wykorzystywane przez pacjentów w codziennym życiu. Dzielenie się wdzięcznością z innymi poprzez wyrażanie uznania i docenianie ich wkładu może wzmacniać relacje z innymi i poczucie wspólnoty. Z kolei odporność psychiczna poprzez praktykowanie pozytywnego myślenia, akceptacji i zmian pozwala radzić sobie
w otaczającym nas świecie i budować satysfakcjonujące relacje z bliskimi. Szczęście natomiast można osiągnąć między innymi poprzez określenie jasnych celów w życiu i dążenie do ich realizacji przy pomocy osobistych wartości, co prowadzi do większej akceptacji własnych działań i poczucia spełnienia.

Dla kogo jest psychologia pozytywna?

Psychologia pozytywna może być z sukcesem wykorzystywana w terapii wielu pacjentów. Głównie jest kierowana do wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje poczucie dobrostanu psychicznego, osiągnąć większą satysfakcję z życia i rozwijać osobiste siły i zdolności.

Psychologia pozytywna to podejście, które może być kierowane zarówno do osób chcących pogłębić swój dobrostan, jak również tych, którzy zmagają się z trudnościami życiowymi. Dlatego psychologia pozytywna może być szczególnie pomocna dla pacjentów, którzy:

 • zmagają się z depresją lub lękiem – badania pokazują, że praktyka wdzięczności, pozytywnego myślenia i rozwoju własnych sił mogą pomóc w zmniejszaniu objawów depresji i lęku;
 • doświadczają silnego stresu – psychologia pozytywna oferując techniki skupienia na własnych potrzebach i obecnej chwili pomaga pacjentom w radzeniu sobie z chronicznym stresem;
 • są zagubione w wyborze własnej drogi życiowej – psychologia pozytywna pomaga pacjentom skupić się na ich potrzebach, marzeniach i pragnieniach oraz uczy, jak wdrożyć skuteczny plan rozwoju w życie;
 • dążą do samorozwoju – dla tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności, realizować cele i osiągać większą satysfakcję z życia, psychologia pozytywna może być cennym narzędziem do identyfikowania i wykorzystywania swoich osobistych sił.

Psychologia pozytywna służy także jako narzędzie prezencyjne w walce z depresją
i zaburzeniami lękowymi. Wszyscy pacjenci, którzy chcą podnieść swój dobrostan, poznać własne cele i czuć satysfakcję z własnego życia, mogą w każdej chwili skorzystać z konsultacji u doświadczonego psychologa.