Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Artykuły |

ChAD, jak objawia się choroba dwubiegunowa

ChAD – choroba afektywna dwubiegunowa

Silne wahania nastroju utrudniające codziennie funkcjonowanie. Trwający nastrój depresyjny, po którym następuje poczucie euforii. Takich stanów doświadczać może nawet 46 milionów osób na całym świecie, choć wiele wskazuje na to, że jest ich znacznie więcej. Mowa o chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD), czyli schorzeniu z grupy zaburzeń nastroju. Nie bez powodu problem zyskał miano dwubiegunowości. Główną istotą są bowiem występujące u pacjenta naprzemiennie afekt depresyjny i afekt maniakalny bądź hipomaniakalny. Choroba afektywna dwubiegunowa najczęściej diagnozowana jest u osób w wieku od 20 do 30 lat, jednak coraz częściej dotyczy również młodszej grupy pacjentów. Jednoznaczne przyczyny zaburzenia nie zostały określone przez naukowców. Wieloletnie badania wskazują jednak, że do jej rozwoju przyczynić mogą się takie czynniki, jak długotrwały stres, uzależnienia, wieloletnie konflikty rodzinne, zaburzenia neurologiczne a także czynniki genetyczne.

Choroba dwubiegunowa objawy

Wiele osób może doświadczyć w swoim życiu krótkotrwałych zaburzeń nastroju. Mogą one być związane z silnymi emocjami spowodowanymi na przykład przeżywaną żałobą bądź uczestnictwem w ciężkim wydarzeniu, jak na przykład wypadek komunikacyjny. Dlatego by prawidłowo rozpoznać wystąpienie ChAD u pacjenta, lekarz musi stwierdzić kilka niezbędnych objawów związanych z charakterystyką choroby.

Epizod depresyjny jest jednym z filarów choroby afektywnej dwubiegunowej. Podczas trwania epizodu depresyjnego zdolność do odczuwania pozytywnych emocji przez pacjenta jest znacznie ograniczona. Chory znacznie szybciej i częściej odczuwa zmęczenie, apatię i brak chęci do wykonywania jakichkolwiek czynności.

Epizod maniakalny bądź hipomaniakalny jest drugim, zasadniczym stanem występującym w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Podczas gdy w stanie depresyjnym chory odczuwa duże przygnębienie i brak chęci do działania, epizod maniakalny jest jego przeciwieństwem.
W stanie manii pacjent wykazuje się zazwyczaj dużą aktywnością ruchową, doświadcza gonitwy myśli, a także wysokiego poczucia własnej wartości. W związku z wysokim pobudzeniem organizmu chory w tym okresie może mieć również mniejszą potrzebę snu i wykazywać większą drażliwość.

Epizody depresyjne, jak i maniakalne, czyli główne objawy ChAD występują naprzemiennie i trwają zazwyczaj od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Każdy z nich znacząco wpływa na poziom funkcjonowania pacjentów. Brak chęci do codziennych aktywności, apatia, gonitwa myśli czy nadmierna aktywność ruchowa powodują, iż trudno jest utrzymać rutynę dnia codziennego. Wykonywanie obowiązków zawodowych czy rodzinnych może stać się dla pacjentów zadaniem niemal niemożliwym do spełnienia.

Choroba dwubiegunowa rokowania i leczenie

W przypadku dostrzeżenia pierwszych niepokojących oznak mogących wskazywać na ChAD, takich jak epizody depresyjne, apatia, gonitwa myśli, nadpobudliwość lub problemy ze snem warto zgłosić się do lekarza psychiatry. Specjalista ten przeprowadzi niezbędną diagnostykę, która potwierdzi bądź wykluczy obecność choroby u pacjenta. W trakcie diagnozy lekarz przeprowadza wywiad medyczny, zapoznaje się z historią chorób a także, w razie konieczności, kieruje go na dodatkowe badania. Najczęściej chorobę można stwierdzić, gdy pacjent miał do czynienia z minimum dwoma nawrotami epizodów maniakalnych
i depresyjnych.

ChAD jest problemem, który znacząco wpływa na komfort życia osób dotkniętych tym zaburzeniem. Jednak współczesna nauka nie pozostawia ich osamotnionych w tym problemie. Stosowanie skutecznej farmakoterapii jak i psychoterapii może bowiem wprowadzić chorobę w stan remisji, zaś pacjent dzięki odpowiedniej opiece może funkcjonować na co dzień bez większych trudności.

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej powinno przebiegać kompleksowo. Podstawową metodą walki z problemem pozostaje przyjmowanie leków stabilizujących nastrój. Do tych substancji zalicza się przede wszystkim leki normotymiczne, czyli sole litu, kwas walproinowy a także preparaty neuroleptyczne. Substancje te poprzez stabilizację nastroju pacjenta pomagają wyzbyć się naprzemiennych epizodów depresyjnych
i maniakalnych. Prócz tego w walce z chorobą niezwykle ważne jest wsparcie ze strony psychoterapeuty. Poprzez regularne spotkania ze specjalistą chorzy zyskują możliwość zrozumienia własnych emocji a także uczą się, jak radzić sobie podczas epizodów depresyjnych i maniakalnych. Dzięki profesjonalnemu wsparciu pacjenci mogą funkcjonować w bez większych problemów i obaw, że choroba znacząco wpłynie na jakość ich życia.