Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Artykuły |

Niedopasowanie seksualne w związku, czy i jak można mu zaradzić?

Relacje seksualne są ważnym elementem wielu związków. Niektóre pary doświadczają jednak trudności z odbyciem stosunków. Kłopoty te mogą wynikać między innymi z poziomu libido lub różnic anatomicznych. Mowa o niedopasowaniu seksualnym – trudności, które dotykają wielu pacjentów zwłaszcza na początku związku.

Czym jest niedopasowanie seksualne?

Wchodząc w związek z drugą osobą najczęściej doświadcza się wzajemnego zainteresowania, pożądania, ekscytacji i szeroko rozumianej miłości. Jednym z nieodłącznych elementów większości relacji są stosunki seksualne. Pomagają one zacieśnić relację i wyrazić uczucie do partnera. Czasami, mimo szczerego uczucia, nie są one jednak w pełni zadowalające. Mowa o niedopasowaniu seksualnym – sytuacji, gdy partnerzy nie czerpią satysfakcji ze wzajemnych stosunków, co bywa źródłem wielu konfliktów i nieporozumień.

Niedopasowanie seksualne może wynikać z wielu czynników. Repertuar zachowań czy upodobań seksualnych jest bowiem indywidualny i kształtuje się w ciągu całego życia. Nie dziwi więc fakt, że pacjenci odwiedzają gabinet seksuologa z licznymi problemami. W kwestii niedopasowania seksualnego wśród najczęstszych czynników pacjenci wskazują:

  • Brak bliskości partnera – zwykle objawia się w nieokazywaniu uczuć drugiej osobie
  • i traktowaniu jej w chłodny sposób;
  • Brak lub utrudniony orgazm – jest to jeden z najczęściej wskazywanych problemów
  • w relacjach seksualnych. Trudności z osiągnięciem orgazmu mogą wynikać z różnego rodzaju chorób, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie. Drugą, najczęstszą przyczyną mogą być problemy emocjonalne w związku;
  • Różne libido – każdy człowiek, niezależnie od doświadczeń seksualnych, ma różny poziom libido. Jedni odczuwają pociąg seksualny częściej i bardziej intensywnie, inni zaś rzadziej i w mniejszym nasileniu. Oczywiście, nie ma w tym absolutnie nic złego. Warto również pamiętać, że poziom libido zmienia się w ciągu życia pod wpływem różnych czynników, takich jak wiek czy ilość doświadczeń seksualnych;
  • Niedopasowanie pod względem anatomii – niedopasowanie długości członka do głębokości pochwy może stanowić istotny problem w relacji seksualnej. Prowadzi bowiem nie tylko do braku satysfakcji ze stosunku, ale także może powodować ból lub uniemożliwiać prawidłowy stosunek. Taka sytuacja zdarza się jednak niezwykle rzadko, zaś w przypadku wystąpienia problemów możliwe jest wypracowanie odpowiednich pozycji umożliwiających odbycie stosunku z partnerem;
  • Różny repertuar zachowań seksualnych – człowiek uczy się zachowań seksualnych przez całe życie. Zarówno potrzeby, jak i odpowiednie pozycje do odbywania stosunku kształtują się i zmieniają wraz z biegiem lat. Wpływ na to mają nie tylko indywidualne doświadczenia z innymi partnerami, ale również anatomia czy wiek. Nie dziwi więc fakt, że w związku repertuar zachowań seksualnych może znacząco się różnić. Początkowo partnerzy odbierają to jako znaczącą trudność w budowaniu relacji. Jednak odmienność preferencji w tym zakresie może być szansą na bliższe poznanie drugiej osoby oraz na doznanie nowych zachowań seksualnych;
  • Nieuwzględnianie potrzeb partnera – brak starań, uwzględnianie jedynie własnych potrzeb bez względu na opinię partnera może znacząco utrudnić bądź uniemożliwić odbycie komfortowego stosunku. Zarówno w sytuacjach dnia codziennego jak
  • i w momentach intymnych należy nie tylko pamiętać o własnych potrzebach, ale również słuchać drugiej osoby.

Niedopasowanie seksualne leczenie

Na niedopasowanie seksualne wpływa wiele czynników. Począwszy od różnego poziomu libido, poprzez niedopasowanie pod względem anatomii a skończywszy na nieuwzględnianiu potrzeb partnera. W niektórych związkach problem jest na tyle duży, że partnerzy postanawiają zakończyć relację. Niestety, ten krok jest spotykany coraz częściej. Pary zmagające się z problemami w relacji intymnej nie widzą bowiem innego wyjścia z zaistniałej sytuacji. Warto jednak pamiętać, że kłopoty związane z niedopasowaniem seksualnym nie muszą prowadzić do rozpadu związku. Większość trudności w tym zakresie można bowiem przezwyciężyć. Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest szczera rozmowa. Wielu pacjentów, mimo zaufania do drugiej osoby, obawia się wyjawić własne problemy a także potrzeby związane z relacją intymną. Obawiają się między innymi braku zrozumienia ze strony partnera a także sprawienia mu przykrości. Zaniepokojenie pacjentów w tej sytuacji jest zupełnie zrozumiałe. Warto mieć jednak na uwadze, że autentyczność i otwarcie się przed partnerem jest nie tylko przyznaniem się do własnych odczuć, ale również wyrazem troski o związek. Dlatego szczera rozmowa wciąż pozostaje najważniejszym krokiem do rozwiązania problemu niedopasowania w łóżku.

Problemy mogą także wynikać z różnego repertuaru zachowań seksualnych. W tym przypadku, prócz szczerej rozmowy na temat własnych preferencji, dobrą praktyką może okazać się zastosowanie nowych technik. Oczywiście, nie wolno wdrażać ich na siłę lub wbrew woli drugiej osoby. Takie zachowania powinny być wcześniej wspólnie uzgodnione i zaakceptowane przez obydwie strony.

Problemy niedopasowania seksualnego mogą również wynikać z anatomii lub licznych chorób, takich jak na przykład cukrzyca czy zaburzenia hormonalne. Kiedy pomimo rozmów i licznych prób problem niedopasowania w łóżku nie ustępuje, warto rozważyć konsultację u seksuologa. Jest to specjalista, który nie tylko podpowie partnerom, jak prawidłowo prowadzić życie seksualne, ale także udzieli wsparcia w zakresie psychoedukacji. Kiedy będzie podejrzewał, że problem ma podłoże medyczne, zaleci pacjentom konsultację u odpowiedniego lekarza specjalisty.

Zdarza się, że niektórzy pacjenci mimo prób naprawienia związku decydują się na jego zakończenie. Wspólna decyzja o rozstaniu nie jest niczym złym. Każdy człowiek ma bowiem prawo decydować o własnym życiu, w tym o relacjach miłosnych. Przed podjęciem decyzji o zakończeniu związku warto jednak podjąć próbę naprawienia relacji i zaczerpnąć porady specjalisty. Wiele z nich przy wsparciu seksuologa jest bowiem możliwych do uratowania i wzmocnienia.