Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Artykuły |

Na czym polega terapia Gestalt?

Psychoterapia Gestalt w języku niemieckim oznacza ,,terapię postaci” bądź ,,terapię formy”. Na gruncie psychologii pojawiła się niecałe 80 lat temu za sprawą Fritza Persla – niemieckiego psychologa i psychoterapeuty. Mimo, iż metoda ta nieustannie się rozwija, cechuje ją duża skuteczność w rozwiązywaniu problemów pacjentów.

Psychoterapia Gestalt. Podstawowe założenia

Głównym założeniem psychoterapii Gestalt jest fakt, że każdy człowiek niezależnie od wieku i pochodzenia jest związany ze środowiskiem, w którym żyje. Bliscy znajomi, współpracownicy, miejsce zamieszkania czy otaczająca nas kultura wpływają na naszą tożsamość i sposób myślenia o świecie. Dlatego żeby zrozumieć pacjenta terapeuta musi dokładnie odkryć, co buduje jego tożsamość. Każdy z nas jest bowiem inny – wyznajemy różne wartości, mamy inne poglądy i inaczej funkcjonujemy każdego dnia. To naturalne, że różnimy się między sobą. Jednak według założeń psychoterapii Gestalt, czasami środowisko może kształtować nas w niekorzystny sposób. Dzieje się to zwłaszcza w dzieciństwie, gdy nie doświadczamy odpowiednio dużo miłości czy bezpieczeństwa. Ma to negatywne przełożenie na dorosłe życie i skutkuje wieloma trudnościami, na przykład w komunikacji czy poczuciu własnej wartości.

W trakcie terapii psycholog ułatwia pacjentom znalezienie źródła trapiących ich problemów. Pomóc w tym mogą różne techniki stosowane przez terapeutę, takie jak skupienie na własnych emocjach, uczuciach i sensowności życia. Podczas spotkań niezwykle ważna jest szczera więź między terapeutą a pacjentem oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Dzięki bezpiecznej atmosferze i profesjonalnemu podejściu psycholog pomaga pacjentom
w znalezieniu najlepszych metod na rozwiązanie ich problemów.

Dla kogo psychoterapia Gestalt?

Psychoterapia Gestalt jest przeznaczona dla pacjentów z różnymi problemami. Najczęściej są one związane z brakiem akceptacji, miłości i bezpieczeństwa w dzieciństwie. Ale nie tylko. Na ten rodzaj terapii mogą się zdecydować również pacjenci, którzy chcą:

  • zgłębić swoje doświadczenia życiowe,
  • zrozumieć swoje emocje i relacje z otoczeniem,
  • poprawić relacje z innymi,
  • rozwijać świadomość siebie.

Metoda ta może być też korzystna dla osób z różnymi wyzwaniami emocjonalnymi, takimi jak lęk czy depresja. Psychoterapia Gestalt może być również taktowana jako metoda wsparcia w rozwoju osobistym i zwiększenia własnej skuteczności.

Psychoterapia Gestalt. Krótka historia

Psychoterapia Gestalt powstała w latach 40. i 50. ubiegłego wieku za sprawą Fritza Perlsa, Laury Perls i Paula Goodmana. W języku niemieckim słowo ,,gestalt” znaczy ,,kształt” lub ,,całość”, zaś psychoterapia Gestalt odnosi się właśnie do całości doświadczeń pacjenta.

Metoda terapii nad doświadczeniem nie zdobyła od razu światowego uznania. Zainteresowanie terapeutów wzbudziła dopiero w latach 60. XX wieku. To właśnie wtedy psycholodzy i terapeuci dostrzegli jej skuteczność i innowacyjność w pracy z pacjentem. Podejście to wprowadziło nowe zasady i techniki, między innymi pracę z ciałem, eksperymenty psychoterapeutyczne i aktywną rolę terapeuty.

Ostateczny przebieg psychoterapii Gestalt jest ustalany indywidualnie w pracy ze specjalistą. Każdy z nas ma bowiem inne potrzeby i doświadczenia, które kształtują naszą osobowość. Niezależnie od tego dobry specjalista dołoży wszelkich starań, by pomóc pacjentom jak najlepiej w rozwiązaniu ich problemów i skutecznym samorozwoju. Psychoterapia w nurcie Gestalt zdecydowanie daje szansę na lepsze jutro i pełną satysfakcję
z życia.