Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00

Warsztat dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej

DZIECKO W SYTAUCJI OKOŁOROZOWODOWEJ

Warsztat dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej

Zajęcia poświęcone będą pracy z rodzinami w sytuacji okołorozwodowej. Omówiona zostanie sytuacja zarówno dziecka, jak i rodzica – etapy przystosowania się do nowej sytuacji rodzinnej, oraz zadania jakie mają do podjęcia rodzice, aby pomóc sobie i dziecku uporać się w tym trudnym okresie. Przeanalizowane zostaną tematy z jakimi najczęściej przychodzą rodzice w celu uzyskania konsultacji wychowawczych. Zaprezentowane zostaną również metody opierające się na równoległej pracy terapeutycznej z dzieckiem oraz jego rodzicami.

Cele i program

I Dziecko w rodzinie podczas rozwodu

 1. Reakcje dziecka wobec rozwodu rodziców z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozpadu związku.
 2. Fazy przystosowania się dziecka do rozpadu rodziny, funkcje adaptacyjne – pełnione role.
 3. Szczegółowe uwarunkowania sytuacji dziecka w rodzinie w kryzysie rozwodowym:
  • uwarunkowania emocjonalnego sposobu odpowiedzi dziecka na rozwód;
  • zaburzenie poczucia bezpieczeństwa;
  • obraz i kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami w sytuacji silnego ich skonfliktowania.
 4. Zakłócenia funkcjonowania psychospołecznego:
  • rozwód a rozwój kompetencji społecznej dziecka;
  • trudności wychowawcze.

II Rodzice podczas rozwodu

 1. Etapy przystosowania się do rozwodu, modele postaw małżonków oraz emocji im towarzyszących.
 2. Czynniki determinujące relację rodzicielską z dzieckiem po stronie rodzica opiekuna bezpośredniego oraz rodzica opuszczającego rodzinę.
 3. Rola rodzica w kształtowaniu wpływu rozwodu na rozwój dziecka, możliwości i ograniczenia.

III Formy pomocy terapeutycznej dziecku i jego rodzinie

 1. Prezentacja wybranych technik pracy z dzieckiem:
  • cele i dobór stosowanych technik pracy z dziećmi z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej.
 2. Kierunki pracy z rozwodzącymi się rodzicami:
  • konsultacje wychowawcze i omówienie pojawiających się na nich tematów;
  • konsultacja doświadczeń uczestników warsztatu.

Adresaci

Warsztat dla rodziców rozwodzących się i w sytuacji po rozwodzie:
Zakres tematów warsztatu:

 • Rozwód z perspektywy dziecka z uwzględnieniem psychologii rozwojowej,
 • Jak i o czym rozmawiać z dzieckiem,
 • Czego potrzebuje dziecko w zmienionej rzeczywistości,
 • Najważniejsze obszary, które wymagają ustaleń między rodzicami w nowej rzeczywistości,
 • Przestajemy być partnerami w związku – czy dziecko może nadal czuć, że razem jesteśmy rodzicami – czy jest to możliwe i jak to osiągnąć,
 • Najczęstsze sytuacje problemowe i pułapki, w które wpadają rodzice,
 • Reakcje dzieci – co jest normą, a co wymaga wsparcia terapeutycznego,
 • Kiedy potrzebne wsparcie specjalistów i jakich.

Kwestie formalne

Warsztat trwa 6 godz. 30 min (w czasie warsztatu będzie jedna 30 minutowa przerwa), odbywać się będzie w soboty w godzinach 9:00 – 15:30.

Miejsce realizacji warsztatu: Klinika LMC, ul. Św. Marcin 73/8 w Poznaniu lub ONLINE dla osób spoza Poznania.

Koszt udziału w warsztacie: 350zł/1 osoba.

Każda osoba biorąca udział w warsztacie otrzyma zaświadczenie o udziale w warsztacie.

Udzielamy całościowej pomocy psychologicznej rodzinom doświadczających konfliktów przed, w trakcie i po rozwodzie poprzez grupy wsparcia dla osób rozstających się, konsultacje warsztaty dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej.

Celem warsztatu jest pomoc rodzicom w zadbaniu zarówno o siebie, jak i o dziecko, w niezwykle trudnej emocjonalnie sytuacji rozwodu. Służą one zapobieganiu negatywnym skutkom przeżywanego lęku, niepokoju, złości i innych reakcji emocjonalnych. Doświadczanie wsparcia i pomocy psychologicznej pomaga przejść w miarę bezpiecznie w skomplikowanym i wieloaspektowym procesie.

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 8:00-22:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

ul. Święty Marcin 73/8
Poznań

Wejście bramą obok sklepu Żabka.

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 8:00-22:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

ul. Święty Marcin 73/8
Poznań

Wejście bramą obok sklepu Żabka.