Terapia małżeńska i par

Psychoterapia małżeństw i par jest to pomoc mająca na celu przezwyciężenie kryzysów i sytuacji konfliktowych, z którymi zmagają się osoby pozostające w relacji. Celem psychoterapii par i małżeństw jest uzyskanie satysfakcji z bycia w związku oraz zaspokojenie potrzeb i pragnień wynikających z bycia w relacji. Każda z osób tworzących związek wnosi (świadomie lub nieświadomie) swoje postawy, oczekiwania i przyzwyczajenia.

Kryzysy w związku lub sytuacje konfliktowe mogą pojawić się na wszystkich etapach związku: po kilku miesiącach znajomości, tuż po ślubie, po przeżyciu wielu lat razem. Psychoterapia pozwala na dostrzeżenie konstruktywnych, korzystnych dla dwojga aspektów związku, ale umożliwia również odkrycie tych aspektów, które są negatywne, szkodzące jednej lub obydwojgu osobom. Terapia pary lub małżeństwa umożliwia poznanie tego, co hamuje lub nawet niszczy rozwój relacji.

Psychoterapia pary polega na poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia, akceptacji, rozwijaniu na nowo zdolności do komunikacji-wyrażania potrzeb oraz wzajemnego ich szanowania przez osoby pozostające w relacji. Jest to pomoc w uświadomieniu wzajemnych oczekiwań, potrzeb, pragnień oraz negatywnych schematów osób tworzących związek. Pomoc terapeutyczna prowadzi również do kształtowania zdolności do asertywnego wyrażania sprzeciwu, odmowy, do wypowiadania słowa „nie” i szanowania go przez drugą osobę. Celem psychoterapii jest również odkrycie swojej wolności i niezależności w relacji, co pozwala na swobodny rozwój każdej z osób pozostających w związku z jednoczesnym poszanowaniem odrębności drugiej strony.

Efekt terapii to rozwój pary/małżeństwa, a także każdej z osób pozostających w relacji. Jest to odkrywanie na nowo sensu i satysfakcji z bycia razem.

Czas trwania psychoterapii jest kwestią indywidualną każdej pary. Czasami wystarczy kilka konsultacji do przepracowania problemu, z którym zgłasza się para. Czasem zaś potrzeba kilku miesięcy. W niektórych przypadkach potrzebna jest psychoterapia indywidualna jednego lub obydwojga partnerów.

Sesja psychoterapii pary trwa 90 min. Sesja indywidualna trwa 50 min.