Konsultacja psychiatryczna

W przypadku niektórych zaburzeń psychicznych (np. w umiarkowanych i ciężkich epizodów depresji, stanach lękowych, zaburzeniach psychotycznych, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych i uzależnieniach) w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów konieczne jest prowadzenie skoordynowanego leczenia farmakologicznego i psychoterapii. W związku z powyższym w Klinice LMC zespół psychologów – psychoterapeutów pracuje w ścisłej współpracy z lekarzami psychiatrami. Taki sposób organizacji świadczonych usług psychologiczno-medycznych jest zgodny z obecnie obowiązującymi standardami w zakresie leczenia pacjentów z wymienionymi zaburzeniami psychicznymi.

Konsultacja psychiatryczna pod wieloma względami przypomina wizytę u innych lekarzy. Na początku wizyty specjalista psychiatra zbiera dokładny wywiad z pacjentem. Zadaje pytania dotyczące m.in.: typu objawów, z jakimi pacjent się zmaga, czasu ich trwania oraz nasilenia; tego, czy wcześniej dana osoba korzystała z pomocy lekarza psychiatry; typów sytuacji/bodźców, które u danej osoby wywołują/nasilają stres. Psychiatra może zapytać również o ogólne samopoczucie fizyczne, występowanie chorób somatycznych, przebyte urazy, niedobory witamin, sytuacje utraty przytomności, czy brania udziału w wypadkach komunikacyjnych. Ponadto, lekarz potrzebuje również informacji o lekach, jakie dana osoba przyjmuje oraz zażywanych substancjach psychoaktywnych. Wszystkie wymienione powyżej czynniki mogą mieć bowiem wpływ na funkcjonowanie psychiczne. Wiedza o wspomnianych czynnikach jest niezbędna do postawienia prawidłowej diagnozy i zaplanowania odpowiedniego leczenia.

Jaki jest cel pierwszej wizyty?

Celem pierwszej wizyty u lekarza psychiatry jest ustalenie, czy problemy, jakich pacjent doświadcza, są wynikiem zmiany funkcjonowania psychicznego i czy wymagają zastosowania leczenia farmakologicznego. Po zapoznaniu się z objawami zgłaszanymi przez pacjenta i postawieniu na ich podstawie odpowiedniej diagnozy lekarz może zaproponować leczenie lekiem, zasugerować podjęcie psychoterapii lub obydwie formy pomocy. W niektórych sytuacjach lekarz może zalecić dodatkowe badania laboratoryjne (np. badanie krwi, poziomu witamin czy hormonów), aby mieć pewność, iż doświadczane przez pacjenta objawy wynikają ze zmiany w funkcjonowaniu psychicznym nie zaś z np. niedoboru żelaza, zbyt niskiego poziomu hormonu tarczycy, czy innych problemów związanych ze stanem zdrowia pacjenta.

Specjalizujemy się w leczeniu:

  • zaburzeń nastroju: depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD), dystymii,
  • zaburzeń lękowych (nerwice, fobie),
  • zaburzenia lękowo-depresyjnego mieszanego,
  • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjnego (nerwica natręctw),
  • zaburzeń spowodowanych sytuacjami silnie stresującymi: zaburzenia adaptacyjne, zespoły stresu pourazowego,
  • zaburzeń psychotycznych – schizofrenii, zaburzenia urojeniowego, zaburzeń schizoafektywnych,
  • problemów ze snem,
  • zaburzeń psychosomatycznych,
  • zaburzeń osobowości,
  • zaburzeń psychicznych występujących w przebiegu uzależnień od substancji psychoaktywnych.