Psycholog, Psychoterapeuta (dorośli, młodzież i dzieci), Terapia małżeńska i par mgr Barbara Lubikowska

Wykształcenie

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie oraz 4-letnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe

Umiejętności zawodowe zdobywała pracując ponad dwadzieścia lat w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych pracując z dziećmi i ich rodzicami, młodzieżą i dorosłymi. Pracuje z pacjentami z różnymi rozpoznaniami: stanami lękowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, osobami będącymi w sytuacjach kryzysowych (nieradzenie sobie w sferze rodzinnej lub zawodowej) czy w sytuacjach utraty, np. bliskiej osoby (dziecka, także dziecka nienarodzonego, partnera, rodzica), pracy itp., z pacjentami doświadczającymi objawów psychosomatycznych, uzależnionymi od środków psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków, leków, zmagającymi się z zaburzeniami jedzenia czy cierpiącymi na problemy ze snem.
Brała udział w kilkudziesięciu specjalistycznych kursach, seminariach, warsztatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Prywatna praktyka

Od 1996 prowadzi również własny gabinet, w którym zajmuje się przede wszystkim psychoterapią indywidualną osób dorosłych, psychoterapią par i rodzin, dzieci i młodzieży, a także diagnozą psychologiczną, poradnictwem zawodowym, konsultacjami i poradnictwem psychologicznym.

Etyka

W pracy przestrzega kodeksu etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji licencjonowanych psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego z Warszawy.

Uwzględniając sporządzoną diagnozę, potrzeby, możliwości i ograniczenia każdej osoby tworzę indywidualny plan pracy z Pacjentem tak, aby szybko, skutecznie i przede wszystkim TRWALE pomóc w poradzeniu sobie z problemami, które sprowadziły Pacjenta do mojego gabinetu.